Aktuality‎ > ‎

Kalendář školních akcí

Školní akce v květnu

 Pondělí 3.6.  Kolínské sportovní dny - atletika, florbal 4. - 5. tř. chlapci, stolní tenis

 Úterý 4.6.  Kolínské sportovní dny - volejbal 

 Středa 5.6.  Kolínské sportovní dny - fotbal 1. - 5. tř., florbal 8. - 9. tř. chlapci

  ŠD - Divadlo Řimbaba "Vodnická pohádka"

 Čtvrtek 6.6.  Schůzka žákovské rady,7:40 hod
 
 Kolínské sportovní dny - fotbal 8. - 9. tř.

 10.6. - 13.6. Obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku, rozpis obhajob ZDE

 Ve dnech 10. - 13.6. odpadá odpolední vyučování na 2. stupni

 10.6. - 14.6.  Škola v přírodě - Prostřední mlýn - 3.A,B, 5.A,B

 Pondělí 10.6.  Slavnost čtení v 1.B, 17:00 hod

 Úterý 11.6.  Dopravní hřiště 4.A - Kolín

 Mladý chemik, Pardubice

 Slavnost čtení v 1.A, 17:00 hod
 Středa 12.6.  Dopravní hřiště 4.B - Kolín
 
 17. - 19.6. Školní výlety 8. a 9. tř. 

 Středa 19.6. Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků, 16:00 hod

 ŠD - kino Kolín "Ugly Dolls"

 Čtvrtek 20.6. Pedagogická rada

 Od 20.6. výuka bez odpoledního vyučování

 Pondělí 24.6. Ochrana člověka za mimořádných událostí

 Úterý 25.6.  

 Školní výlety 1. - 7. třídy
 Středa 26.6. Třídnické práce

 Čtvrtek 27.6. Slavnostní zakončení školního roku a rozloučení s vycházejícími žáky, 9:00 Dělnický dům

 Pátek 28.6. Rozdání vysvědčení


 1.7. - 1.9.2019    
 
Hlavní prázdniny


Za úklid areálu školy a jejího okolí odpovídají třídy 8.A a 1.B