Informace k zápisu

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Zákonní zástupci dětí narozených od 1.9.2010 do 31.8.2011 mají podle zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) povinnost přihlásit dítě k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

Děti, kterým bude 6 let až po 1.9. 2017, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2011) nebo doporučení z PPP porady a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2011).

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 proběhne na naší škole ve dnech 5.4. a 6.4. 2017. K zápisu s sebou zákonní zástupci dítěte vezmou občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny dítěte.

Podmínky pro přijetí a odklad

1. Podmínky pro přijetí

·         vyplnění přihlášky k základnímu vzdělávání  a údajů pro školní matriku (během zápisu)

·         školní zralost dítěte – posoudí pedagogové, popř. školní psycholog během zápisu

 

2. Podmínky pro udělení odkladu školní docházky

·         písemná žádost zákonných zástupců

·         doporučení školského poradenského zařízení – odevzdat při zápisu!!!

·         doporučení dětského lékaře – odevzdat při zápisu!!!

 

Desatero budoucího prvňáčka:

1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.

2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.

4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.

5. Znám barvy (základní i doplňkové).

6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.

7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 

8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).

9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 

10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

Comments