ICT plán

Plán informačních a komunikačních technologií pro naši školu na rok 2018 s výhledem na rok 2019 je k nahlédnutí v ředitelně školy a u koordinátora ICT paní učitelky Mgr. Romany Hartmanové.