Konzultační hodiny:

 

 

Výchovná poradkyně


Mgr. Marie Vyhňáková
marie.vyhnakova@zsvelkyosek.cz


Metodik prevence rizikového chování


Ing.  Alena Jílková

 
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod

po dohodě je možný i jiný termín

alena.jilkova@zsvelkyosek.cz
 


Školní psycholog
 


Mgr. Gabriela Kratochvílová
 Sudý týden:
 pondělí, úterý            6:30 - 7:50     11:35 - 15:00

 Lichý týden:
 pondělí, úterý, středa 6:30 - 7:50     11:35 - 15:00

 po dohodě je možný i jiný čas v uvedených dnech

 gabriela.kratochvilova@zsvelkyosek.cz

Konzultační hodiny vyučujících druhého stupně - rodiče se vždy musí předem ohlásit (telefonicky, e-mailem)

 Mgr. Radka Fischová radka.fischova@zsvelkyosek.cz  úterý 13:25 - 14:10
 Mgr. Romana Hartmanová     romana.hartmanova@zsevelkyosek.cz   pondělí 11:40 - 12:30
 Ing. Alena Jílková alena.jilkova@zsvelkyosek.cz pondělí 14:15 - 15:00
 Mgr. Michaela Jílková michaela.jilkova@zsvelkyosek.cz úterý 11.45 - 12:30
 Mgr. Marcela Muniová marcela.muniova@zsvelkyosek.cz středa 13:00 - 13:45
 Mgr. Libuše Plášilová libuse.plasilova@zsvelkyosek.cz  středa 12:00 - 12:45
 Mgr. Daniela Průchová daniela.pruchova@zsvelkyosek.cz středa 7:00 - 7:45
 Mgr. Václava Seifrtová vaclava.seifrtova@zsvelkyosek.cz středa 10:00 - 10:30
 Mgr. Zuzana Strejčková zuzana.strejckova@zsvelkyosek.cz pondělí 14:00 - 14:45
 Mgr. Alena Šašková alena.saskova@zsvelkyosek.cz pondělí 10:50 - 11:35
 Mgr. Pavel Šašma pavel.sasma@zsvelkyosek.cz úterý 12:30 - 13:15
 Mgr. Leona Vaculíková leona.vaculikova@zsvelkyosek.cz pondělí 15:30 - 16:00
 Mgr. Marie Vyhňáková marie.vyhnakova@zsvelkyosek.cz čtvrtek 7:00 - 7:45