Naši sponzoři

Děkujeme všem našim sponzorům za pomoc, kterou naší škole poskytují.

 
Muškáty za okny školy    
 Zahradnictví ADAVO
Velký Osek
 
 
Keřová magnolie    

 
       Ing. Alena Jílková
 
 
Orffovy nástroje do 1.B


 Manželé Forejtovi
 
 

5 000,- Kč na knihy do 2.A

 

TPCA

 
5 000,- Kč na stavebnice "Roto z Vysočiny" pro 1.A a 1.B
 TPCA
 
 
500,- Kč na hračky pro třídu 3.A    
 
   Mgr. Helena Babáková

 
 
1 000,- Kč na hračky pro třídu 3.A
 
     Roman Rojčík

 
 
30 000,- na hry a hračky do školního klubu

 
TELSIG-servis, spol.s.r.o.
 
 
   4 300,- Kč na školní výlety 3.A a 3.B

 
    Radka Stepak s.r.o.
 
 

Nákup elektronické bicí soupravy
 

TPCA    
 
 

           Nákup 28 kusů loutek pro 2.A    
 

TPCA


 

 Údržba fotbalového hřiště
 


Zahradní centrum
Parkon Libice nad Cidlinou
Ing. Zdeněk Kalaš
 
 

Příspěvek 4 000,- Kč 
na nákup přístroje Big shot
 

       manželé Fagošovi
 
 
Těžítka na odměny pro sportovce    

      Sklárny Velký Osek
          Ing. Machálek

 
 

            Rytmické nástroje pro 1.A

 

TPCA


    Zbytkový a odřezkový materiál pro školní                                dílnu    


Supermarket OBI prostřednictvím pana Czaka
 

        Nákup nářadí pro školní dílnu

 

TPCA
 

 Příspěvek 3 000,- Kč na nákup dvou interaktivních učebnic pro 2. tříduRenata Poláková

 
Finanční příspěvek na rekonstrukci počítačové učebny


 AIS
    
 

 Nákup stavebnic pro 1. třídy

 TPCA
 


 Destičky s písmenky pro prvňáčky
 

ČPP