Oprava vodojemu

Rozhodnutí ředitelky MZŠ - opatření platná po dobu opravy vodojemu ve dnech 29.5. - 5.6.2017

 V tomto týdnu nebude v provozu školní kuchyně – bude probíhat malování

 Omezen provoz školní družiny – do 15:15 (odjezd 2. autobusu)

 Výuka bude bez odpoledního vyučování

 29.5. – exkurze 3.A,B, 6.A, B., 9.tř., výuka pouze dopoledne

 30.5. – výuka pouze dopoledne

 31.5. – celoškolní akce, kino Kolín

 1.6. – výuka pouze dopoledne

 2.6.-  Den dětí – akce tříd mimo školu


Pokud bude oprava trvat déle, budeme zajišťovat náhradní program (možnost udělení 2 dnů ředitelského volna).

Na chodbách budou umístěny barely s pitnou vodou na mytí rukou.

Děti si musí přinést dostatek nápojů, škola zakoupí balenou pitnou vodu pro případ, že by některé dítě nemělo dostatek. Pitný režim ve družině bude zajištěn. Děti si přinesou obědovou svačinu z domova.

Umyvadla ve škole budou označena varováním "Voda není pitná".