Školní akce‎ > ‎

Akce tříd

Výlet 4.A,B Lasergame Praha

https://photos.app.goo.gl/GHEHHCnNx6BsUC2z7

Výlet 2.A,B Farmapark Soběhrdy

https://photos.app.goo.gl/Q6DoYjDLRJqEGgbV6


Výlet 6.A,B - Podzemí a ZOO Jihlava

https://photos.app.goo.gl/C3kbbRQ1u3S5mY8d8

Výlet 8.A a 8.B Dračí skála

https://photos.app.goo.gl/UqLF4LQovi27au12A
https://drive.google.com/folderview?id=1Uwa6yt73RbhmXNeGFDPvCIij-01dY3J9

Zdobení perníčků v 2.B

Čekání na Ježíška si druháci zkrátili ve školní kuchyňce. Za pomoci maminek zdobili perníčky a promazávali linecké cukroví. Moc děkujeme všem, kdo nám pomohli. Největší dík patří paní Monice Suchánkové a paní Romaně Hejné, které nám nejen napekly cukroví , ale také s námi strávily úterní odpoledne.
Bylo to velmi milé setkání, které příští rok určitě zopakujeme.
A.Šátková a žáci 2.B

https://photos.app.goo.gl/7GP1bdQSK2NqBBrM7


Výtvarná dílna

V úterý 18. 12. jsme si při setkání s rodiči připomněli vánoční zvyky a tradice. Pak jsme si společnými silami vyrobili anděla, který bude zdobit náš vánoční stromeček nebo stůl. Všichni jsme pracovali s velkým zaujetím a nasazením. I z fotografií je vidět, že se nám práce vydařila.
Největší pochvalu mají tatínkové.

 žáci 2. A

https://photos.app.goo.gl/6JxCEcTtSHxe1vyR9Mikulášská nadílka

Ani naši školu neminula  výprava Mikuláše s jeho družinou. Žáci 5.A a 5.B si připravili svá mikulášská vystoupení s nadílkou pro své mladší kamarády z 1. stupně.
https://photos.app.goo.gl/WsUPHDPeD61DM6hb7


Čertovinky

Ve čtvrtek 6. 12 si čtvrťáci - čerti připravili pro prvňáčky zábavné dopoledne. Aby prvňáčci mezi čerty  zapadli, vyrobili si čertí průkaz. V něm si vymysleli své čertí jméno a nakreslili, jak by vypadali jako čertíci. Dozvěděli se také něco o tradici Mikuláše, čerta a anděla a poté i o adventním čase. Nakonec je čekalo 8 úkolů, kde prověřili své čertí schopnosti pomocí počítání, vybarvování, skládání obrázků  nebo při výrobě záložek. Bylo to opravdu hezké dopoledne.

https://photos.app.goo.gl/wZqR8u2srGvB7rDj9

Čtvrťáci pomáhají

Poděkování

Člověk nechápe, jaké má štěstí, dokud není konfrontován s bolestí. Velmi si ceníme pochopení a velkorysosti projevené rodiči a příbuznými na vánoční besídce čtvrtých tříd. Děkujeme za obrovskou vstřícnost a vedení dětí  k empatii k druhým lidem.

Třídní učitelky Luďka Stará a Kateřina Slaninová

Výtěžek z prodejní výstavy 6221 Kč bude zaslán na konto malého Radečka. K této částce škola přidá 1 000,- Kč z výtěžku sběru a 500,- Kč přidá paní ředitelka Mgr. Zuzana Strejčková. Celkem tedy Radečkovi odešleme 7 721,- Kč.    

První čtvrtletí očima našich páťáků


Hvězdárna Hradec Králové
V září jsme navštívili Hvězdárnu v Hradci Králové, kde jsme si rozšířili vědomosti o vesmíru, který jsme zrovna probírali v přírodovědě.

https://photos.app.goo.gl/mZuFDXD1mG4ZwEXo6

Dopravní výchova
Dopravní výchovu jsme si zopakovali s lektorkou dopravní výchovy, která naši školu pravidelně navštěvuje. Praxi v silničním provozu jsme si mohli vyzkoušet na dopravním hřišti v Kolíně a ti nejúspěšnější z nás získali řidičský průkaz na kolo. Ostatní budou mít šanci získat ho letos na jaře
https://photos.app.goo.gl/A65STokbvpPqeY9k8


Den zvířat
Projekt na Den zvířat plný nových vědomostí o našich domácích mazlíčcích jsme si naplno užili se zvířátky, která s námi mohla výjimečně zůstat ve třídě po celý den. Navštívila nás spousta dětí ze školy a dokonce i paní ředitelka se svým psím mazlíčkem. Schválně, kdo ví, jak se jmenuje?
https://photos.app.goo.gl/UTNRx8WJMs9XydV36


Divadelní představení Odvážná Vaiana
Neopakovatelným kulturním zážitkem pro nás bylo divadelní představení nazvané Odvážná Vaiana inspirované stejnojmenným příběhem. Tanečníky ze ZUŠ Kolín všech věkových kategorií doplnili členové Tanečního klubu Kocour Modroočko pod vedením Jolany Burešové. Jednou z účinkujících tanečnic byla i naše Bára Heresová Bylo to krásné.
https://photos.app.goo.gl/wNDCMrB26koo385u9


Knihovna Velký Osek

Při hodině literatury jsme navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila velmi pěkné seznámení s novými tituly a hlavně přiblížila knihu Robinson Crusoe od Daniela Defoe. Moc děkujeme.

https://photos.app.goo.gl/DwmBqCSLNPxWe1Eb7


Beseda „Ptáci na obzoru“
Beseda „Ptáci na obzoru“, kterou jsme absolvovali ve škole, nám jistě rozšířila vědomosti o ptactvu kolem nás. Bylo to moc hezké.
https://photos.app.goo.gl/Q7PdvFNiRgZmByQs6


Projektový týden ke 100. výročí vzniku Československa
Projektový týden ke 100. výročí vzniku Československa jsme zahájili prací nad časovou osou od roku 1918 do 2018. Další den jsme navštívili Poděbrady, kde toho bylo hodně k vidění z živých obrazů naší historie, nazvaných „Od Masaryka ke dnešku“. Následovala interaktivní výstava v Muzeu v Kolíně, která se zaměřila na 1. světovou válku a vznik republiky. A v pátek byla oslava!  Kostýmy, různé dobové předměty, knihy, peníze aj. A také dort, kde hořelo 100 svíček.  Každý z nás za něco naší vlasti poděkoval, připili jsme si, a pak už se jen povídalo, listovalo v knihách , prohlížely se fotografie, hrálo se divadlo a ještě mnohem víc.
Hodně jsme se při této cestě naší historií  o své vlasti dozvěděli.

žáci 5. A a 5. B, M. Melicharová a E. Burešová


https://photos.app.goo.gl/7HUARMdysHGDfW2LA