Školní akce‎ > ‎

Akce tříd

Plavba lodí po Labi

Možnost uvidět provoz oseckého zdymadla nejen ze břehu, ale také z řeky, měli žáci 2. A, 2. B, 4. B a 5. A třídy. V rámci exkurze na zdymadla ve Velkém Oseku se žáci projeli po Labi inspekční lodí státního podniku Povodí Labe. Během plavby jim byla prezentována funkce jezů a zdymadel, život ptáků a ryb. Děti byly plavbou nadšené. Velké poděkování za zprostředkování plavby po Labi patří panu J. Skokanovi, vedoucímu jeznému zdymadla Velký Osek.

H. Babáková, N. Tomsová, tř. učitelky 2. tříd
https://photos.app.goo.gl/w759NVUtDJDyjNHr5Podzimní škola v přírodě 2. tříd

Letošní druhý školní týden trávili žáci druhých tříd na Hančově Boudě na Benecku. Celý program jejich školy v přírodě byl motivován knihou Ondřeje Sekory O psu vzduchoplavci. Děti vysvobozovaly ztracená štěňátka, o která se pak celý týden staraly. Hrály hru Safari, učily se zdravovědu, připravovaly pro kamarády loutkové divadlo. Vystoupily na rozhlednu Žalý, došly na Hucul farmu pod Janovou horou. Cestou domů navštívily sklárnu Rautis v Poniklé, kde viděly výrobu skleněných korálků a také si vyrobily hvězdičku. Z Poniklé je ještě autobus zavezl do ZOO Chleby, kde strávily část dne s průvodcem po zoologické. Návrat domů byl radostný, v autobuse se zpívalo z plných plic! Škola v přírodě se vydařila!

Poděkování za zajištění krásné školy v přírodě patří agentuře paní Radky Stepakové. Děkujeme i tatínkům za odvoz kufrů a jedné mamince za skvělé perníčky s psíkem.

Více informací o škole v přírodě a fotky najdete na: 2. A nebo 2. B

 N. Tomsová, H. Babáková, tř. učitelky 2. tříd