Školní akce‎ > ‎

Den Země

Den Země

4. třídy

Dvaadvacátý duben se již zapsal jako den, kdy lidé na celém světě slaví Den Země. A slavíme ho také u nás ve Velkém Oseku. Oslavy Dne Země jsou ale mnohem starší, souvisely s příchodem jara. Teprve v roce 1970 byl v San Franciscu ke Dni Země připojen ekologický kontext a nutnost chránit to nejcennější, co v životě máme, naši planetu.
22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Žáci 4. A a 4. B pozvali na besedu pana Fagoše, který zasvěceně hovořil o přírodě v Libickém luhu, o ochraně přírody, o myslivosti, o zákonech, kterými se v přírodě musí řídit každý myslivec i každý člověk. Pan Fagoš přinesl ukázky paroží, lebek, kožešin z ulovených zvířat, k poslechu přinesl knihu zvířecích zvuků. Vyprávěl velmi poutavě, nakonec dal prostor pro otázky, které děti nejvíce zajímaly. Pana Fagoše doprovázel jezevčík Šipka, ten se dětem líbil asi ze všeho nejvíce. 

K.Slaninová

https://photos.app.goo.gl/hhppUvGWvfuzc4Rw5

6.A

V rámci Dne Země recyklovali žáci 6.A plastové lahve a vytvořili krásné kočky, které vznikly kašírováním a následným dobarvením. Posuďte, jak se nám povedly.
 L. Plášilová

https://photos.app.goo.gl/bXYRTAQpEwiTkgoE7

7. třída

Žáci sedmého ročníku pilně pracovali na vylepšení prostředí naší tělocvičny a školního hřiště. Všem patří velké poděkování.

M.Muniová

https://photos.app.goo.gl/KSq8aLuPWMpS1X7u7