Školní akce‎ > ‎

Školní družinaDivadlo            

 Dne  22.10.2017  v  neděli jsme s dětmi ze ŠD shlédli divadlo v Libici nad Cidlinou, a to pohádku  „CIRKUS“ v podání  divadelní společnosti J.K.Tyla České Budějovice.

Před divadelní pohádkou jsme ještě navštívili  DIAKONII v Libici nad Cidlinou. Zdejším seniorům děti předaly své výrobky podzimní a Halloweenské výzdoby. Babičky si rády pohovořily s našimi dětmi a s radostí prohlížely jejich tvorbu. Po občerstvení a příjemném posezení jsme se přemístili do místního kulturního domu na pohádku. Na jevišti bylo již vše připraveno pro výstup černého divadla. Myslím, že většina dětí  tento typ divadla viděla poprvé. Po úžasném představení, které se opravdu všem moc líbilo, nám bylo ještě umožněno si vyzkoušet, jak se vodí loutky v černém divadle a popovídat si s herci. Ve finále si děti nasbíraly i jejich podpisy na památku. Krásné odpoledne jsme zakončili návštěvou zdejšího Hradiště. Mohu jen pochválit všechny zúčastněné za jejich slušné chování bez problémů a těšit se na další podobné akce.

Fotografie z tohoto odpoledne, ale i spoustu dalších o naší činnosti ve školní družině, naleznete na int.adrese  www.rajce.net – Koskova4

Vychovatelka Jana Formánkováhttps://photos.app.goo.gl/DFLXemMR6ja4MvmG2
ROČNÍ  VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ  PLÁN  PRO  ŠD
PRO  ŠKOLNÍ ROK  2017 / 2018

 

Počet oddělení:  4  -        I. oddělení  ved. vych.  Jana  Formánková

                                       -  II. oddělení  vych.  Marie  Belzová

                                       -  III. oddělení  vych.  Eva  Knopová

                                       -  IV. oddělení  vych.  Dagmar  Legrová

                                       -  ŠK  školní asistent Klára  Holubová

 

HLAVNÍ  CÍLE  VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ  PRÁCE  PRO  TENTO  ROK:

VZDĚLÁVACÍ:  -  prohlubování a rozšiřování vědomostí, vytváření a upevňování dovedností a návyků, úklid ve ŠD                                   

                              -  uspokojování a rozvíjení individuálních zájmů účastníků ŠD

                              -  umožnění rekreační činnosti, pobyt venku – aspoň jednou týdně, celoodpolední vycházky v rámci možností                                   

                              -  rozvoj pohybových aktivit – trénink/popř. účast na  SAZKA  OLYMPIJSKÝ  VÍCEBOJ

                              -  návyky samostatné práce, podpora kreativity a rozvoj vlastní osobnosti

                              -  předpoklady pro správnou životosprávu, pitný režim

                              -  upevňování slušného chování nejen ve škole, ale i v jídelně, na ulici  i  na veřejnosti – vypustíme sprostá slova ze svého slovníku!

                                   

VÝCHOVNÝ:        -  vytrvalost, samostatnost

                             -  smysl pro kolektiv, spolupráce při řešení problémů, rozvoj vzájemných vztahů

                             -  úcta k lidské práci – neničíme práci jiných spoluúčastníků

                             -  pravidelnost ve střídání práce, hry, zábavy a odpočinku

                             -  smysl pro pořádek v ŠD, při práci, ale i třídění odpadů

                             -  estetické cítění – výrobky účastníků, výzdoba ŠD, nástěnky

                             -  podpora při vytváření vlastních názorů

                            -  upevňování návyků denních i celotýdenních činností

                            -  dodržování pořádku nejen v osobních věcech !!!

 

HLAVNÍ  ÚKOLY  VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍCH  ČINNOSTÍ  V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH  OBDOBÍCH:                     

PODZIM   -  tématický okruh: 1)   HALLOWEEN, DUŠIČKY

                                                                       2)  ADVENTNÍ  ČAS  -   vánoční  tradice ( vyrábění dárků,  pečení, výzdoba) 

                                                                            PŘEDVÁNOČNÍ  KORÁLKOVÁNÍ

                                                                           -   příprava  na  vánoční  jarmark  ŠD                                                                                                                  -   AKCE  NA  TOTO  OBDOBÍ:

NABÍDKA  NÁVŠTĚVY  DIVADLA  v Libici nad Cidlinou (22.10.; 11.11)

 22.9. PRVNÍ  PODZIMNÍ  DEN

 28.9. ŘEDITELSKÉ  VOLNO

 26. – 27.10.  PODZIMNÍ  PRÁZDNINY

 2.10. PAMÁTKA  ZESNULÝCH -  DUŠIČKY

 31.10.  HALLOWEEN -  KARNEVAL  DUCHŮ

 PŘEDVÁNOČNÍ  KORÁLKOVÁNÍ ???

 24.11.  KATEŘINSKÁ - PYŽAMOVÉ  DISCOHRÁTKY

VÁNOČNÍ  TURNAJ  MEZI  ODDĚLENÍMI  ŠD

PŘEDVÁNOČNÍ  „VÝDĚLEČNÝ“  JARMARK  ŠD – výtěžek bude použit na nákup hraček do odd.ŠD 

 3.11.  I. ADVENTNÍ  ŽELEZNÁ  NEDĚLE  (svíčka naděje)

 4.12.   sv. BARBORA

 6.12.  MIKULÁŠ  A  ČERT

 10.12.  II. ADVENTNÍ  BRONZOVÁ  NEDĚLE (svíčka míru)

 13.12.   sv. LUCIE

 17.12.  III. ADVENTNÍ  STŘÍBRNÁ  NEDĚLE (svíčka přátelství)

 21.12.  PRVNÍ  ZIMNÍ  DEN

 24.12.  IV. ADVENTNÍ  ZLATÁ  NEDĚLE (svíčka lásky), ŠTĚDRÝ  DEN

 NÁVŠTĚVA  DIAKONIE  V LIBICI NAD CIDLINOU  -  Výroba vánočního     překvapení pro senioři – společná dílnička

 

seznámení účastníků s prostředím jednotlivých ŠD, režimem a řádem ŠD, řádem dětského průlezkového hřiště ŠD

poučení účastníků o správném chování a vystupování ve ŠD, o bezpečnosti při jednotlivých činnostech a pracech

poučení účastníků o opouštění ŠD, pohybu po prostorách školy i v šatnách

vzpomínka na letní prázdniny

práce s přírodninami, s papírem ( podzimní motivy – houby, zvířátka, ovoce na zavěšení, zápichy, krajinky, koláže)

výzdoba na HALLOWEEN  –  práce s papírem  -  vystřihování, skládání, omalovánky

                                              -    dlabání  dýní – dýňová strašidýlka, svícny

vánoční výroba dárků, výrobků na vánoční jarmark  ŠD (použití ekomateriálu), výzdoba (adventní věnce, kalendáře, betlém, girlandy, výzdoba do oken)

vánoční pečení – perníčků, perníkové chaloupky, vizovické či slané těsto

Diakonie v Libici nad Cidlinou -  společná dílnička

  

   ZIMA   -   tématický  okruh:  1)  VÁNOČNÍ  SVÁTKY ( vánoční symboly)

                                                2)  Zimní  radovánky  a  sporty  dle  počasí

                                                 3)  VALENTÝNSKÉ  DISCOHRÁTKY

                                                 4)  MASOPUSTNÍ  TRADICE   -  Masopustní  karneval

                                                  5)  VYNÁŠENÍ  MORANY

 AKCE  NA  TOTO  OBDOBÍ:

21.12.  PRVNÍ  ZIMNÍ  DEN

23.12. 2017 -  2.1. 2018 -  VÁNOČNÍ  SVÁTKY

ZIMNÍ  OLYMPIÁDA – zimní  radovánky

14.2.  VALENTÝNSKÉ  DISCOHRÁTKY  + otevření schránky

11.2.  ZAHÁJENÍ  MASOPUSTNÍCH  SVÁTKŮ

MASOPUSTNÍ  VÝZDOBA  PRO  DIAKONII V LIBICI  NAD  CIDLINOU

13.2.  MASOPUSTNÍ  MAŠKARNÍ  KARNEVAL

21.2.  UPÁLENÍ  MASOPUSTA

26.2. – 4.3.  JARNÍ  PRÁZDNINY

16.3.  VYNÁŠENÍ  MORANY – vítání  jara

 

přivítání  Nového roku  2018 – vánoční zážitky

zimní radovánky dle počasí (sněhové války, stavba sněhových soch, bunkrů, bruslení, skluzavky)

založení  VALENTÝNSKÉ  SCHRÁNKY

práce s papírem – Valentýnské gratulace, masopustní masky, girlandy, květy na výzdobu (využitÍ ekomateriálu a dalších materiálů)

MASOPUSTNÍ  SVÁTKY  -  výroba  MASOPUSTA, MORANY

masopustní pečení – šplochana, preclíků, pražení kukuřice, pečení jídášů

ruční práce – učíme se drhat, vyšívat, uzlíkovat, tkát, … nové techniky)

výroba orffových hudebních rytmických nástrojků

dopravní znalosti – dopravní značky, situace, výbava kola, bezpečná jízda na kole…

                              -  výroba dopravních značek – příprava na zhotovení cyklistické překážkové stezky

 

   JARO   -   tématický  okruh:  1)  VELIKONOČNÍ  KORÁLKOVÁNÍ  (???)

                                                  2)  VELIKONOČNÍ  SVÁTKY – návštěva DIAKONIE -  Výroba velikonočních dárků                                                                         

                                                  3)  týden  KOSMONAUTIKY

                                                  4)  FILIPOJAKUBSKÁ  NOC  -   ČARODĚJNICE

                                                  5)  KULIČKIÁDA 


 AKCE  NA  TOTO  OBDOBÍ 

20.3.  PRVNÍ  JARNÍ  DEN

29.3. – 2.4.  VELIKONOČNÍ  PRÁZDNINY

26.3. –  2..4.  VELIKONOČNÍ  SVÁTKY,  VELIKONOČNÍ  ZVYKY  A  TRADICE

NABÍDKA  NÁVŠTĚVY  KINA / DIVADLA

27. – 28.4.  FILIPOJAKUBSKÁ  NOC  -  PÁLENÍ  ČARODĚJNICE

KULIČKIÁDA, JARNÍ  OPIČÍ  DRÁHA  PO  PRŮLEZKÁCH

8.5.  DEN  MAMINEK

15.5.  DEN  RODIN -  ODPOLEDNE  HER  A  SOUTĚŽÍ  PRO  CELÉ  RODINKY  PŘIPRAVENÉ  DĚTMI  ŠD

CELODRUŽINOVÝ  ODPOLEDNÍ  VÝLET ( KVĚTEN – ČERVEN ?)

DEN  OTEVÍRÁNÍ  STUDÁNEK

1.6.  DEN  DĚTÍ

CYKLISTICKÁ  STEZKA

19.6.  DEN  TATÍNKŮ

 

Práce s papírem – velikonoční zápichy, košíčky a stojánky na vejce, jarní výzdoba, závěsy do oken, použití ekomateriálu, výroba čarodějnice na upálení, jarní koláže, gratulace

Práce s proutím a pedigem – pletení pomlázek, věnečků, košíčků, velikonočních motivů z pedigu a šénu

Malování vajec –  použití různých materiálů

Práce se šustím – výroba čarodějnic, pavoučí síť s pavoučky (využití origami)

Rej čarodějnic s opékáním buřtíků a vařením čarovného nápoje v kotlíku, zpěv u ohně s kytarou a vyrobenými orffovými rytmickými nástrojky

Dárek pro maminku a tatínka – použití netradičních materiálů, barev a technik – batikování, ubrousková technika, kouzelné barvy, smršťovací papír (klíčenka přívěšek)…

Cyklistická překážková stezka s dopravními značkami

Celoodpolední vycházky do přírody CESTOU – NECESTOU – poznáváme okolí V.Oseka

 

   LÉTO  -   tématický  okruh:  1)  DEN  DĚTÍ

                                                2)  ROZLOUČENÍ  SE  ŠKOLNÍM  ROKEM  2017/2018

 

AKCE  NA  TOTO  OBDOBÍ:

8.6.  OPOŽDĚNÝ  DEN  DĚTÍ 

ZÁVĚREČNÝ  SPORTOVNÍ  TURNAJ  MEZI  ODDĚLENÍMI  ŠD

21.6.  PRVNÍ  LETNÍ  DEN

30.6.  UKONČENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU  2017/2018

 

Den dětí – netradiční soutěže a hry pro všechny účastníky ŠD

Dokončení veškerých prací na výrobcích, rozdání výkresů a výrobků účastníkům ŠD

Nápady na různé hry pro použití na prázdninové chvilky

Zpěv naučených písní za doprovodu kytary a rytmických nástrojků

 

SHRNUTÍ:  -  Tvořivě  využívat  programů  výchovně-vzdělávacích činností  z ŠVP ŠD

                       -  Po celý  šk.rok  zaměřit  pozornost  na národní  zvyky  a  tradice

                       -  Celý  šk.rok  se  věnovat  příležitostně  sportu  a  branné  činnosti – turnaje

                       -  Připravovat  dárky  k různým  příležitostem (využívat nové techniky)

                       -  Dále spolupracovat  s Diakonií  Libice  nad  Cidlinou (vedeme účastníky k úctě a lepšímu chování vůči seniorům)

                       -  Aktivně  spolupracovat  s třídními  učitelkami  i  s rodiči  účastníků

                       -  Příprava  na vyučování – hlavolamy, didaktické a dopravní hry, hra na školu, luštěnky,  kvízy, pexesa, inspirativní a společenské hry, hry v kruhu

                       -  Na  konci  šk.roku  závěrečné  rozloučení  s účastíky  3/4.tříd

                        -  EVALUACE  NAŠÍ  CELOROČNÍ  ČINNOSTI  VE  ŠD.

 

 UKONČENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU  2017 / 2018