Školní akce‎ > ‎

Školní družinaROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 Počet oddělení: 4 -
 •  I. oddělení ved. vych. Jana Formánková (3. třída) 
 •  II. oddělení vych. Marie Belzová (1.,2.,3. a 4. třída) 
 •  III. oddělení vych. Eva Knopová (1. třída) -
 • IV. oddělení vych. Dagmar Legrová (2. třída) -
 • ŠK ped. asistent Klára Holubová (4. třída – 9. třída) 

 HLAVNÍ CÍLE VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ PRÁCE PRO TENTO ROK: 

VZDĚLÁVACÍ: - prohlubování a rozšiřování vědomostí, vytváření a upevňování dovedností a návyků, úklid ve ŠD
 - uspokojování a rozvíjení individuálních zájmů účastníků ŠD
 - umožnění rekreační činnosti, pobyt venku – aspoň jednou týdně celoodpolední vycházky v rámci možností
 - rozvoj pohybových aktivit – trénink/popř. účast na SAZKA OLYMPIJSKÉM VÍCEBOJI 
 - návyky samostatné práce, podpora kreativity a rozvoj vlastní osobnosti 
 - předpoklady pro správnou životosprávu, pitný režim - upevňování slušného chování nejen ve škole, ale i v jídelně, na ulici i na veřejnosti – vypustíme sprostá slova ze svého slovníku 
VÝCHOVNÝ: - vytrvalost, samostatnost 
 - smysl pro kolektiv, spolupráce při řešení problémů, rozvoj vzájemných vztahů 
 - úcta k lidské práci – neničíme práci jiných spoluúčastníků 
 - pravidelnost ve střídání práce, hry, zábavy a odpočinku 
 - smysl pro pořádek v ŠD, při práci, ale i třídění odpadu - estetické cítění – výrobky účastníků, výzdoba ŠD, nástěnky 
 - podpora při vytváření vlastních názorů - upevňování návyků denních i celotýdenních činností - dodržování pořádku nejen v osobních věcech 

 HLAVNÍ ÚKOLY VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH

 • PODZIM - tematický okruh: 
 • 1) HALLOWEEN, DUŠIČKY 
 •  2) ADVENTNÍ ČAS - vánoční tradice (vyrábění dárků, pečení, výzdoba)
 •  - PŘEDVÁNOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ - příprava na vánoční prodejní jarmark ŠD 
 •  3) PODZIMNÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŽ O ZLATOU CHŮDU - AKCE NA TOTO OBDOBÍ: 
 •  23.9. PRVNÍ PODZIMNÍ DEN  NABÍDKA NÁVŠTĚVY DIVADLA v Libici nad Cidlinou (7.10.; 1.12)
 •  1.10. – MEZINÁRODÍ DEN SENIORŮ – výroba přáníček a podzimní dekorace a výzdoby
 •  PODZIMNÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŽ O ZLATOU CHŮDU
 •  27. – 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
 •  31.10. HALLOWEEN - KARNEVAL DUCHŮ 
 •  2.11. PAMÁTKA ZESNULÝCH – DUŠIČKY 
 •  11.11. – sv. MARTIN – pečení svatomartinských rohlíčků 
 • 13.11. DIVADELNÍ PŘEDSTAVNÍ DIVADLA ŘIMBABA VE ŠKOLE - „LEDOVÁ KRÁLOVNA“ 
 •  24.11. KATEŘINSKÁ - PYŽAMOVÉ DISCOHRÁTKY 
 • VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJ MEZI ODDĚLENÍMI ŠD 
 • PŘEDVÁNOČNÍ „VÝDĚLEČNÝ“ JARMARK ŠD – výtěžek bude použit na nákup hraček do odd. ŠD 
 • PŘEDVÁNOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ – DÍLNIČKA během jarmarku 
 • 2.12. I. ADVENTNÍ ŽELEZNÁ NEDĚLE (svíčka naděje) 
 • 4.12. sv. BARBORA  6.12. MIKULÁŠ A ČERT - čertí návštěva v DIAKONII 
 • 9.12. II. ADVENTNÍ BRONZOVÁ NEDĚLE (svíčka míru) 
 • 13.12. sv. LUCIE 
 • 16.12. III. ADVENTNÍ STŘÍBRNÁ NEDĚLE (svíčka přátelství) 
 • 21.12. PRVNÍ ZIMNÍ DEN 
 • 23.12. IV. ADVENTNÍ ZLATÁ NEDĚLE (svíčka lásky),
 • 24.12. ŠTĚDRÝ DEN 
 •  NÁVŠTĚVA DIAKONIE V LIBICI NAD CIDLINOU - Výroba vánočního překvapení pro seniory 
 • • seznámení účastníků s prostředím jednotlivých oddělení ŠD, s režimem a řádem ŠD, s řádem dětského průlezkového hřiště ŠD 
 • • poučení účastníků o správném chování a vystupování ve ŠD, o bezpečnosti při jednotlivých činnostech a práci
 • • poučení účastníků o opouštění ŠD, pohybu po prostorách školy i v šatnách 
 • • dodržování zásad správného stolování
 • • ZAHÁJENÍ CELOROČNÍCH HER = ŠD I. „CESTA KOLEM SVĚTA“ = ŠD IV. „ LIDSKÉ SMYSLY A SVĚT“ 
 • • vzpomínka na letní prázdniny
 • • práce s přírodninami, s papírem (podzimní motivy – houby, zvířátka, ovoce na zavěšení, zápichy, krajinky, koláže) 
 • • výzdoba na HALLOWEEN – práce s papírem - vystřihování, skládání, omalovánky - dlabání dýní – dýňová strašidýlka, svícny 
 • • vánoční výroba dárků, výrobků na vánoční jarmark ŠD (použití ekomateriálu), výzdoba (adventní věnce, kalendáře, betlém, Girlandy, výzdoba do oken) 
 • • vánoční pečení – perníčků, perníkové chaloupky, vizovické či slané těsto 
 • • Diakonie v Libici nad Cidlinou - aktuální dekorace a výzdoba k ročnímu období

 •  ZIMA - tématický okruh:
 •  1) VÁNOČNÍ SVÁTKY (vánoční symboly) 
 •  2) ZIMNÍ OLYMPIÁDA - Zimní radovánky a sporty dle počasí
 •  3) VALENTÝNSKÉ DISCOHRÁTKY 
 •  4) MASOPUSTNÍ TRADICE - Masopustní karneval 
 •  5) VYNÁŠENÍ MORANY - AKCE NA TOTO OBDOBÍ: 
 •  21.12. PRVNÍ ZIMNÍ DEN 
 •  22.12. 2017 - 2.1. 2018 - VÁNOČNÍ SVÁTKY 
 •  ZIMNÍ OLYMPIÁDA – zimní radovánky 
 • 1.2. – POLOLETNÍ PRÁZDNINY 
 • 14.2. VALENTÝNSKÉ DISCOHRÁTKY + otevření schránky 
 •  3.3. - ZAHÁJENÍ MASOPUSTNÍCH SVÁTKŮ 
 •  MASOPUSTNÍ VÝZDOBA PRO DIAKONII V LIBICI NAD CIDLINOU 
 • 27.2. MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
 • NABÍDKA NÁVŠTĚVY KINA/DIVADLA
 •  • přivítání Nového roku 2018 – vánoční zážitky 
 • • zimní radovánky dle počasí (sněhové války, stavba sněhových soch, bunkrů, bruslení, skluzavky) 
 • • založení VALENTÝNSKÉ SCHRÁNKY 
 • • práce s papírem – Valentýnské gratulace, masopustní masky, girlandy, květy na výzdobu (využití ekomateriálu a dalších materiálů) 
 • • MASOPUSTNÍ SVÁTKY - výroba MASOPUSTA 
 • • masopustní pečení – koblížků, šplochana, preclíků, pražení kukuřice, pečení jidášů 
 • • ruční práce – učíme se drhat, vyšívat, uzlíkovat, tkát, … nové techniky) 
 • • výroba rytmických hudebních nástrojků 
 • • dopravní znalosti – dopravní značky, situace, výbava kola, bezpečná jízda na kole… - výroba dopravních značek – příprava na zhotovení cyklistické překážkové stezky 

 • JARO - tématický okruh: 
 •  1) VELIKONOČNÍ SVÁTKY – návštěva DIAKONIE - Výroba velikonočních dárků – dílnička 
 •  2) VELIKONOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ
 •  3) týden KOSMONAUTIKY 
 •  4) FILIPOJAKUBSKÁ NOC - ČARODĚJNICE 5) „MÖLLKI“ - SPORTOVNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV - AKCE NA TOTO OBDOBÍ 
 •  4.3. – 10.3. JARNÍ PRÁZDNINY  „MÖLLKI“ - SPORTOVNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV 
 •  20.3. VYNÁŠENÍ MORANY – vítání jara – PRVNÍ JARNÍ DEN 
 • 18.4. – 22.4. VELIKONOČNÍ SVÁTKY, VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE 
 • 1.5. FILIPOJAKUBSKÁ NOC - PÁLENÍ ČARODĚJNICE 
 • KULIČKIÁDA, JARNÍ OPIČÍ DRÁHA PO PRŮLEZKÁCH 
 •  8.5. DEN MAMINEK 
 • 15.5. DEN RODIN - ODPOLEDNE HER A SOUTĚŽÍ PRO RODIČE 
 • CELODRUŽINOVÝ ODPOLEDNÍ VÝLET PARNÍKEM 
 • DEN OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK 
 • 5.6. DEN DĚTÍ 
 • CYKLISTICKÁ STEZKA
 • 19.6. DEN TATÍNKŮ 
 •  • Práce s papírem – velikonoční zápichy, košíčky a stojánky na vejce, jarní výzdoba, závěsy do oken, použití ekomateriálu, výroba čarodějnice na upálení, jarní koláže, gratulace 
 • Práce s proutím a pedigem – pletení pomlázek, věnečků, košíčků, velikonočních motivů z pedigu a šénu
 • Malování vajec – použití různých materiálů 
 • Práce se šustím – výroba čarodějnic, pavoučí síť s pavoučky (využití origami) 
 • Rej čarodějnic s opékáním buřtíků a vařením čarovného nápoje v kotlíku, zpěv u ohně s kytarou a vyrobenými rytmickými nástrojky 
 • Dárek pro maminku a tatínka – použití netradičních materiálů, barev a technik – batikování, ubrousková technika, kouzelné barvy, smršťovací papír (klíčenka přívěšek)… 
 • Cyklistická překážková stezka s dopravními značkami 
 • Celoodpolední vycházky do přírody CESTOU – NECESTOU – poznáváme okolí V. Oseka 

 • LÉTO - tematický okruh: 
 •  1) DEN DĚTÍ 
 •  2) MĚSÍC SPORTU A DOPRAVNÍCH HER S KOLEM 
 •  3) ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 2018/2019 - AKCE NA TOTO OBDOBÍ:
 •  5.6. OPOŽDĚNÝ DEN DĚTÍ 
 • ZÁVĚREČNÝ SPORTOVNÍ TURNAJ MEZI ODDĚLENÍMI ŠD 
 •  21.6. PRVNÍ LETNÍ DEN 
 • 30.6. UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 
 • • Den dětí – netradiční soutěže a hry pro všechny účastníky ŠD 
 • • Dokončení veškerých prací na výrobcích, rozdání výkresů a výrobků účastníkům ŠD 
 • • Nápady na různé hry pro použití na prázdninové chvilky
 • • Zpěv naučených písní za doprovodu kytary a rytmických nástrojků 
 SHRNUTÍ: 
 - Tvořivě využívat programů výchovně-vzdělávacích činností z ŠVP ŠD
 - Po celý šk. rok zaměřit pozornost na národní zvyky a tradice - Věnovat se příležitostně sportu a branné činnosti – turnaje 
 - Připravovat dárky k různým příležitostem (využívat nové techniky) 
 - Dále spolupracovat s Diakonií Libice nad Cidlinou (vedeme účastníky k úctě a lepšímu chování vůči seniorům)
 - Aktivně spolupracovat s třídními učitelkami i s rodiči účastníků 
 - Příprava na vyučování – hlavolamy, didaktické a dopravní hry, hra na školu, luštěnky, kvízy, pexesa, inspirativní a společenské hry, hry v kruhu 
 - Na konci šk.roku závěrečné rozloučení s účastíky 3/4.tříd
 - EVALUACE NAŠÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI VE ŠD – VÝROČNÍ ZPRÁVA