Školní akce‎ > ‎

Školní družinaCelodružinová soutěž o "NEJ... ŠIŠKOUNA" - vyhráli všichni zúčastnění

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


 
 
   


   ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 Počet oddělení: 4 -
  •  I. oddělení ved. vych. Jana Formánková (1.A) 
  •  II. oddělení vych. Daniela Teplá (1.B) 
  •  III. oddělení vych. Eva Knopová (2. třída) -
  • IV. oddělení vych. Dagmar Legrová (3. třída) -
  • ŠK ped. asistent Klára Holubová (4. třída – 9. třída) 
  • školní asistentka Marie Belzová

HLAVNÍ  CÍLE  VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ  PRÁCE  PRO  TENTO  ROK:

VZDĚLÁVACÍ:  Plnění šablon pro ŠD – AKTIVITY  ROZVÍJEJÍCÍ  ICT  VE  ŠD/ŠK – cílem aktivity je rozvoj

                                kompetencí v oblasti využívání nových vzdělávacích metod s využitím informačních a   

                                komunikačních technologií (ICT), rozvoj digitálních kompetencí a kreativity účastníků,

                                jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

                              -  prohlubování a rozšiřování vědomostí, vytváření a upevňování

                                   dovedností a návyků, úklid ve ŠD

                              -  uspokojování a rozvíjení individuálních zájmů účastníků ŠD

                              -  umožnění rekreační činnosti, pobyt venku každodenně, aspoň jednou týdně,

                                   celoodpolední vycházky v rámci možností

                              -  rozvoj pohybových aktivit – sportovní hry a soutěže

                              -  návyky samostatné práce, podpora kreativity a rozvoj vlastní osobnosti

                              -  předpoklady pro správnou životosprávu, pitný režim

                              -  upevňování slušného chování nejen ve škole, ale i v jídelně, na ulici  i

                                    na veřejnosti – vypustíme sprostá slova ze svého slovníku !

VÝCHOVNÝ:   -  vytrvalost, samostatnost

                             -  smysl pro kolektiv, spolupráce při řešení problémů, rozvoj vzájemných vztahů

                             -  úcta k lidské práci – neničíme práci jiných spoluúčastníků

                             -  pravidelnost ve střídání práce, hry, zábavy a odpočinku

                             -  smysl pro pořádek v ŠD, při práci, ale i třídění odpadu

                             -  estetické cítění – výrobky účastníků, výzdoba ŠD, nástěnky

                             -  podpora při vytváření vlastních názorů

                            -  upevňování návyků denních i celotýdenních činností

                            -  dodržování pořádku nejen v osobních věcech !!!

 

  HLAVNÍ  ÚKOLY  VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍCH  ČINNOSTÍ  V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH  OBDOBÍCH:

                        

Ø PODZIM   -  tématický okruh: 1)  Zahájení  šablon pro ŠD

                                                       – AKTIVITY  ROZVÍJEJÍCÍ  ICT  VE  ŠD/ŠK

                                                              2)   HALLOWEEN, DUŠIČKY

                                                              3)  ADVENTNÍ  ČAS  -   vánoční  tradice (vyrábění  dárků,  pečení, výzdoba)                                                                                    

                                                                  -   PŘEDVÁNOČNÍ  KORÁLKOVÁNÍ

                                                              -   příprava  na  vánoční prodejní jarmark  ŠD                     

                                                          4) PODZIMNÍ  SPORTOVNÍ  SOUTĚŽ  „HOD  NA  NETRADIČNÍ  CÍL“     

                                                                                     

                   

                             -   AKCE  NA  TOTO  OBDOBÍ:                  

§  23. 9. - PRVNÍ  PODZIMNÍ  DEN

§  21. 9. - NABÍDKA  NÁVŠTĚVY  DIVADLA  v Libici nad Cidlinou

                                                                       „KUFR  PLNÝ  POHÁDEK“

§   1.10. – MEZINÁRODNÍ  DEN  SENIORŮ – výroba přáníček a podzimní  dekorace a výzdoby 

§  PODZIMNÍ  SPORTOVNÍ  SOUTĚŽ  „HOD  NA  NETRADIČNÍ  CÍL“

§  23.10. -  HALLOWEEN -  KARNEVAL  DUCHŮ

§  28. – 1.10.  PODZIMNÍ  PRÁZDNINY ( 31.10.; 1.11. – řed.volno)

§   2.11. -  PAMÁTKA  ZESNULÝCH – DUŠIČKY

§  11.11. – sv. MARTIN – pečení svatomartinských  rohlíčků

§  17.11. -  DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ  divadlo Libice nad Cidlinou  „KAŠPÁREK  A  ČERTI“ 

§  24.11. -  KATEŘINSKÁ -  PYŽAMOVÉ  DISCOHRÁTKY

§  VÁNOČNÍ  SPORTOVNÍ  TURNAJ  MEZI  ODDĚLENÍMI  ŠD

§  27. – 29.11. - PŘEDVÁNOČNÍ  „VÝDĚLEČNÝ“  JARMARK  ŠD

      – výtěžek bude použit na nákup hraček do odd. ŠD

§  PŘEDVÁNOČNÍ  KORÁLKOVÁNÍ – DÍLNIČKA  během jarmarku

§   1.12. -  I. ADVENTNÍ  ŽELEZNÁ  NEDĚLE  (svíčka naděje)

§   4.12. -  sv. BARBORA

§   6.12. -  MIKULÁŠ  A  ČERT -  čertí  návštěva  v  DIAKONII

§   8.12. -  II. ADVENTNÍ  BRONZOVÁ  NEDĚLE (svíčka míru)

§   13.12.-  sv. LUCIE

§   15.12.-  III. ADVENTNÍ  STŘÍBRNÁ  NEDĚLE (svíčka přátelství)

§   22.12.-  PRVNÍ  ZIMNÍ  DEN

§   22.12.-  IV. ADVENTNÍ  ZLATÁ  NEDĚLE (svíčka lásky), ŠTĚDRÝ  DEN

§   NÁVŠTĚVA  DIAKONIE  V LIBICI NAD CIDLINOU  -  Výroba vánočního překvapení pro seniory  

 

·       seznámení účastníků s prostředím jednotlivých oddělení ŠD, s režimem a řádem ŠD, s řádem dětského průlezkového hřiště ŠD

·       poučení účastníků o správném chování a vystupování ve ŠD, o bezpečnosti při jednotlivých činnostech a pracech

·       poučení účastníků o opouštění ŠD, pohybu po prostorách školy i v šatnách

·       dodržování zásad správného stolování

·       ZAHÁJENÍ  CELOROČNÍCH  HER  =  ŠD I.     „ŠKOLNÍ  ROK  SE SNĚHURKOU  A  JEJÍMI  TRPASLÍKY“

§  vzpomínka na letní prázdniny

·       ZAHÁJENÍ  ŠABLON  VE  ŠD  -  PRÁCE  S TABLETY - ICT

·       práce s přírodninami, s papírem ( podzimní motivy – houby, zvířátka, ovoce na zavěšení, zápichy, krajinky, koláže)

·       výzdoba na HALLOWEEN  –  práce s papírem  -  vystřihování, skládání, omalovánky

                                -    dlabání  dýní – dýňová strašidýlka, svícny

·       vánoční výroba dárků, výrobků na vánoční jarmark  ŠD (použití ekomateriálu), výzdoba

      (adventní věnce, kalendáře, betlém, girlandy, výzdoba do oken)

·       vánoční pečení – perníčků, perníkové chaloupky, vizovické či slané těsto

·       Diakonie v Libici nad Cidlinou -  aktuální dekorace a výzdoba k ročnímu období

                                                                   -  čertí návštěva v Diakonii Libice nad Cidlinou

 

Ø    ZIMA   -   tématický  okruh:  1)  VÁNOČNÍ  SVÁTKY ( vánoční symboly)

                                            2)  ZIMNÍ  HRÁTKY  SE  SNĚHEM  A  NA  LEDU

                                                               3)  VALENTÝNSKÉ  DISCOHRÁTKY

                                            4)  MASOPUSTNÍ  TRADICE

                                                                          -  Masopustní  karneval

                                                              5)  VYNÁŠENÍ  MORANY

 

                       -  AKCE  NA  TOTO  OBDOBÍ:

§  NABÍDKA  NÁVŠTĚVY  KINA / DIVADLA  (na leden, únor)

§  22.12. -  PRVNÍ  ZIMNÍ  DEN

§  23.12. 2019 -  3.1. 2020 -  VÁNOČNÍ  SVÁTKY

§  ZIMNÍ   HRÁTKY  SE  SNĚHEM  A  NA  LEDU

§  31. 1. –  POLOLETNÍ  PRÁZDNINY

§  14. 2. -  VALENTÝNSKÉ  DISCOHRÁTKY  + otevření schránky

§  17. 2. -  ZAHÁJENÍ  PROJEKTU  MASOPUSTNÍ  TRADICE

§  MASOPUSTNÍ  VÝZDOBA  PRO  DIAKONII V LIBICI  NAD  CIDLINOU

§  19. 2. -  MASOPUSTNÍ  MAŠKARNÍ  KARNEVAL

  

·       přivítání  Nového roku  2020 – vánoční zážitky

·       zimní radovánky dle počasí (sněhové války, stavba sněhových soch, bunkrů, bruslení, skluzavky)

·       založení  VALENTÝNSKÉ  SCHRÁNKY

·       práce s papírem – Valentýnské gratulace, masopustní masky, girlandy, květy na výzdobu

         (využití ekomateriálu a dalších materiálů)

·      MASOPUSTNÍ  TRADICE  -  výroba  MASOPUSTA

·       masopustní pečení – koblížků, šplochana, preclíků, pražení kukuřice, pečení jidášů

·       ruční práce – učíme se drhat, vyšívat, uzlíkovat, tkát, … nové techniky)

·       výroba rytmických hudebních  nástrojků

·       dopravní znalosti – dopravní značky, situace, výbava kola, bezpečná jízda na kole…

                                -  výroba dopravních značek – příprava na zhotovení cyklistické překážkové stezky

 

Ø JARO   -   tématický  okruh:      1)   VELIKONOČNÍ  SVÁTKY

                                           – návštěva DIAKONIE - Výroba velikonočních dárků  a  dekorací  

                                                                    2)   VELIKONOČNÍ  KORÁLKOVÁNÍ

                                                                    3)   VYNÁŠENÍ  MORANY

                                                                    4)   týden  KOSMONAUTIKY

                                                                                                     5)  FILIPOJAKUBSKÁ  NOC  -   ČARODĚJNICE

                                                                         6) „MÖLLKI  A  KULIČKY“ -  SPORTOVNÍ  SOUTĚŽ  DRUŽSTEV

                                                                          7)  DEN  DĚTÍ  -  soutěže  a  hry

                                                                                     -   RULETA  ŠTĚSTÍ

 

                           -   AKCE  NA  TOTO  OBDOBÍ

 

§  9.3. – 15.3.  JARNÍ  PRÁZDNINY

§  „MÖLLKI  A  KULIČKY“ -  SPORTOVNÍ  SOUTĚŽ  DRUŽSTEV

§  25. 3. -  VYNÁŠENÍ  MORANY – vítání  jara – PRVNÍ  JARNÍ  DEN (20.3.)

§  9.4. –  13.4. - VELIKONOČNÍ  SVÁTKY,  VELIKONOČNÍ  ZVYKY  A  TRADICE

§  29 .4. -  FILIPOJAKUBSKÁ  NOC  -  PÁLENÍ  ČARODĚJNICE

§  MÖLLKI, KULIČKIÁDA, JARNÍ  OPIČÍ  DRÁHA  PO  PRŮLEZKÁCH

§  10. 5. -  DEN  MAMINEK

§  15. 5. -  DEN  RODIN -  ODPOLEDNE  HER  A  SOUTĚŽÍ   PRO RODIČE

§  22. 5. – RUČNÍKOVÝ  DEN  (celotýdenní vesmírný projekt)

§  31. 5. - DEN  OTEVÍRÁNÍ  STUDÁNEK

§  1. 6.  -  DEN  DĚTÍ  -  RULETA  ŠTĚSTÍ

§  3. 6.  -  CELODRUŽINOVÝ  ODPOLEDNÍ  VÝLET  

 

·        Práce s papírem – velikonoční zápichy, košíčky a stojánky na vejce, jarní výzdoba, závěsy do oken,

                                      použití ekomateriálu, výroba čarodějnice na upálení, jarní koláže, gratulace

·        Práce s proutím a pedigem – pletení pomlázek, věnečků, košíčků, velikonočních motivů z pedigu a šénu

·        Malování vajec –  použití různých materiálů

·        Práce se šustím – výroba čarodějnic, pavoučí síť s pavoučky (využití origami)

·        Rej čarodějnic s opékáním buřtíků a vařením čarovného nápoje v kotlíku, zpěv u ohně s kytarou a

                                        vyrobenými rytmickými nástrojky

·        Dárek pro maminku a tatínka – použití netradičních materiálů, barev a technik – batikování, ubrousková

                                         technika, kouzelné barvy, smršťovací papír (klíčenka přívěšek)…

·        Cyklistická překážková stezka s dopravními značkami

·        Celoodpolední vycházky do přírody CESTOU – NECESTOU – poznáváme okolí V.Oseka

 

Ø LÉTO  -   tématický  okruh:  1) VYHODNOCENÍ  PROGRAMU  SE  ŠABLONAMI                  

                                                               -  ICT  DO  ŠD

                                                        2) MĚSÍC  SPORTU A  DOPRAVNÍCH  HER  S KOLEM

                                                         3) VYHODNOCENÍ  CELODRUŽINOVÝCH 

                                                                  AKTIVIT  VE  ŠD

                                                            4) ROZLOUČENÍ  SE  ŠKOLNÍM  ROKEM  2019/2020

 

                           -  AKCE  NA  TOTO  OBDOBÍ: 

§  MĚSÍC  SPORTU  A  DOPRAVNÍCH  HER  - CYKLISTICKÁ  STEZKA

§  21. 6. -  DEN  TATÍNKŮ

§  ZÁVĚREČNÝ  SPORTOVNÍ  TURNAJ  MEZI  ODDĚLENÍMI  ŠD

§  20. 6.  - PRVNÍ  LETNÍ  DEN

§  26. 6.  - UKONČENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU  2019/2020

 

·       Den dětí – netradiční soutěže a hry pro všechny účastníky ŠD

       – odměna  „ RULETOU  ŠTĚSTÍ“

·       Dokončení veškerých prací na výrobcích, rozdání výkresů a výrobků účastníkům ŠD

·       Nápady na různé hry pro použití na prázdninové chvilky

·       Zpěv veškerých naučených písní během školního roku za doprovodu kytary a rytmických nástrojků

·       VYHODNOCENÍ  CELODRUŽINOVÝCH  AKTIVIT  VE  ŠD

 

SHRNUTÍ:  -  Vyhodnocení  činnosti  se  šablonami pro ŠD

                             – AKTIVITY  ROZVÍJEJÍCÍ  ICT  VE  ŠD/ŠK

                       -  Tvořivě  využívat  programů  výchovně-vzdělávacích činností  z ŠVP ŠD

                       -  Po celý  šk.rok  zaměřit  pozornost  na národní  zvyky  a  tradice

                       -  Věnovat se příležitostně  sportu  a  branné  činnosti – turnaje

                       -  Připravovat  dárky  k různým  příležitostem (využívat nové techniky)

                       -  Dále spolupracovat  s Diakonií  Libice  nad  Cidlinou (vedeme účastníky

                                           k úctě a lepšímu chování vůči seniorům)

                       -  Aktivně  spolupracovat  s třídními  učitelkami  i  s rodiči  účastníků

                       -  Příprava  na vyučování – hlavolamy, didaktické a dopravní hry, hra

                                           na školu, luštěnky,  kvízy, pexesa, inspirativní a společenské hry,

                                           hry v kruhu

                       -  Na  konci  šk. roku  závěrečné  rozloučení  s účastíky 

                                -  EVALUACE  NAŠÍ  CELOROČNÍ  ČINNOSTI  VE  ŠD – VÝROČNÍ  ZPRÁVA

 

              

                                    UKONČENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU  2019 / 2020 


Vypracovala  ved. vychovatelka   Jana  Formánková

 

                                                                                             ZMĚNA  PROGRAMU  JE  VYHRAZENA.