Školní akce‎ > ‎

Soutěže

Výsledky okresního a krajského kola soutěže Matematický klokan:

V soutěži Matematický klokan v okresním kole se velmi dobrého ohodnocení dostalo našim žákům z 2. stupně.  Mezi 1 237 žáky v kategorii Benjamin (6., 7. třída) se Filip Eger ze 7.A umístil na 2. místěV kategorii Kadet (8., 9. třída) řešilo matematické příklady 976 žáků. Max Gruncl z 8.B obsadil 2. místo.

krajském kole se počet účastníků soutěže mnohonásobně zvýšil. Kategorie Benjamin se zúčastnilo 12 992 žáků. Filip Eger se svými 115 body obsadil 2. místo.

Oběma žákům gratulujeme k pěknému umístění!

Helena Babáková


Matematický klokan

V pátek 22. března proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan, které se v naší škole zúčastnilo 312 dětí. Soutěžilo se v 5 kategoriích – Cvrček (kategorie 1. tříd), Cvrček (2. a 3. třídy), Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet (8. a 9. třídy). A jak soutěž v naší škole v jednotlivých kategoriích dopadla?

Cvrček (1. třídy):

1.      Jan Převrátil – 1. B – 51 bodů

2.      Ondřej Nigrin – 1. A – 47 bodů

3.      Barbora Slaninová – 1. A – 39 bodů


Třídy:

1. A – průměr 25 bodů

1. B – průměr 23 bodů

 

Cvrček:

4.      Adéla Galusová – 3. A – 66 bodů

5.      Radek Heřman– 3. A – 57 bodů

6.      Karolína Mózsiová – 3. A – 56 bodů


Třídy:

3. A – průměr 48 bodů

3. B – průměr 38 bodů

2.B – průměr 36 bodů

2. A – průměr 33 bodů


Klokánek:

1.      Adam Šindelář – 5. A – 110 bodů

2.      Eliška Munzarová – 5. B – 109 bodů

3.      Štěpánka Pořízová – 5. B – 104 bodů


Třídy:

5. B – průměr 66 bodů

4. A – průměr 64 bodů

4. B  a 5. A – průměr 62 bodů


Benjamín:

1.      Filip Eger – 7. A – 115 bodů

2.      Rozálie Svobodová - 6. A a Radek Czako - 7.A – 77 bodů

3.      Jakub Chod – 7. A – 74 bodů


Třídy:

7. A – průměr 54 bodů

6. A – průměr 42 bodů

6. B – průměr 41 bodů


Kadet:

1.      Max Gruncl – 8. B – 109 bodů

2.      Jaroslav Krejčí – 9. A – 95 bodů

3.      Martin Průcha – 9. A – 87 bodů


Třídy:

9. A – 57 bodů

8. A – 48 bodů

8. B – 39 bodů

 

Děkujeme nejúspěšnějším řešitelům a těšíme se, až obdržíme výsledky okresního a krajského kola.

 Helena Babáková


 https://photos.app.goo.gl/rG29vtpLDnrhpfrx6y


Chemická olympiáda

V průběhu druhého pololetí se žáci 9. ročníku  zapojili do chemické olympiády.  Chemická olympiáda se skládala ze školního kola, kde žáci vypracovali 6 úloh v rámci domácí přípravy. Následovala laboratorní část a školní test. Celkově se ve školním kole na 1. místě umístil Martin Průcha, na 2. místě Dalibor Soboslai, na 3. místě Tomáš Rojčík a 4. místo obsadil Radek Krištof. Chlapci v tomto složení odjeli reprezentovat školu do okresního kola a počínali si velmi dobře. Martin Průcha obsadil 2. místo, Tomáš Rojčík 4. místo, Dalibor Soboslai 8. místo a Radek Krištof 9. místo. Martin Průcha postoupil do krajského kola, které se uskutečnilo 21.3. v Praze. Zde prokázal své dobré znalosti z chemie, neboť mezi nejlepšími chemiky z celého kraje uhájil 8. místo. Chlapcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

p. uč. Romana Hartmanová


Mladý chemik

Žáci 9. ročníku se zapojili do celorepublikové soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“.  Celkově se do soutěže zapojilo 5950 žáků z Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého kraje a Vysočiny. Martin Průcha a Tomáš Rojčík postoupili po předchozích kolech soutěže mezi 30 nejlepších chemiků do laboratorní části regionálního kola. Zde si vedli velice dobře a společně s paní učitelkou byli pozváni na slavnostní vyhlášení, které se konalo 20.3. v Pardubicích. Diplom, pohár a hodnotné ceny si odvezl Martin Průcha za 2. místo a Tomáš Rojčík za 10. místo ze soutěže jednotlivců. Mezi 178 školami jsme se umístili na hezkém 5. místě a získali čestné uznání. Martin Průcha postupuje do celostátního finále, které se bude konat v červnu. Chlapcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Martinovi přejeme hodně úspěchů v celostátním finále.                                                                

p. uč. Romana Hartmanová            

Odkaz na video ze slavnostního vyhlášení

http://mladychemik.cz/videoklip-slavnostni-vyhlaseni-vysledku-20182019/


https://photos.app.goo.gl/ySrfWwy2TkbnSaR69Recitační soutěž 4. tříd

V pondělí 25. 3. 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže čtvrtých tříd prvního stupně.  Zúčastnilo se 29 žáků, téměř všichni byli zodpovědně připraveni a své básně přednesli porotě a ostatním dětem. Porota měla těžký úkol v rozhodování, po důkladném porovnání vybrala deset nejlepších recitátorů.

1. místo        Josef Košata                Max Polívka

2. místo        Štěpán Mentel             Kája Klimentová

3. místo        Verča Žemlová           Katrin Krajhanzlová

4. místo        Anna Převrátilova       Nela Moravcová

5. místo        Matyáš Dupák             Elizabeth Mommers

Ceny diváků za nejlepší přednes: Josef Košata,   Tonda Kolouch

Vítězové byli odměněni diplomy, drobnými dárky a sladkostmi. 

K.Slaninová 

 https://photos.app.goo.gl/QXcxp2tgjjv7ZHFG6


Mladý chemik

Žáci 9. ročníku se zapojili do celorepublikové soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“.  Ve školním kole se na 1. místě umístil Martin Průcha, na 2. místě Tomáš Rojčík a 3. místo obsadil Dalibor Soboslai. Chlapci postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo 11. 12. v Pardubicích. Zde prokázali své dobré znalosti, neboť mezi nejlepšími chemiky Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého kraje a Vysočiny obsadil Martin Průcha 6. místo, Tomáš Rojčík 12. místo a Dalibor Soboslai 69. místo z celkového počtu 417 soutěžících. Martin Průcha a Tomáš Rojčík postupují do regionálního finále. Chlapcům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole soutěže.

Mgr. Romana Hartmanová


Bobřík Informatiky


Dne 5.11. až  16.11. se žáci 4.- 9. třídy zúčastnili celorepublikové soutěže Bobřík informatiky. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

V kategorii Mini jsme získali 33 bobříků.

1. místo Adam Šindelář (5.A), Pavel Rojčík (4.A), Štěpánka Pořízová (5. B)   192 body

2. místo Vít Heřmánek (5.A ) 180 bodů

3. místo Jakub Melichar (5. B), Ema Jindrová (4.B) 172 body

 

V kategorii Benjamin získalo bobříka 6 žáků.

1. místo Filip Eger (7.tř.) 204 body

2. místo Veronika Veselá (7.tř.) 193 body

3. místo Jakub Paroulek (6.B) 164 body

 

V kategorii Kadet získalo bobříka 13 žáků.

1. místo Max Gruncl  (8.B) a Tomáš Rojčík (9. tř.) 220 bodů

2. místo Brabenec Martin (9.tř.) 216 bodů

3. místo Jakub Svoboda (9.tř.) 204 body

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. A pokud se to někomu letos nepovedlo, příští rok budeme opět lovit bobříky.


Mgr. Romana Hartmanová