Školní akce‎ > ‎

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark v MZŠ Velký Osek

 1.12. 2016 se na naší škole uskutečnil Vánoční jarmark. Už od září děti vyráběly rozmanité vánoční ozdoby, věnce, přáníčka, aby je pak mohly prodávat na jarmarku. Kreativita, s jakou děti k práci přistupovaly, byla odměněna velkým zájmem rodičů, kteří přišli podpořit své děti, ale i celou školu. Také to byla zajímavá zkušenost pro děti vyzkoušet si své dovednosti v oblasti obchodní strategie a matematiky.

 Prodejní výstava byla zahájena v 16 hodin a do 1. patra se valily davy nedočkavých rodičů, kteří si prohlédli vánoční výrobky dětí a hlavně si je zakoupili. Každá třída měla svůj stánek, kde děti prezentovaly své výrobky pod dohledem třídních učitelek.  Také  všechna čtyři oddělení družin se zapojila do prodeje vánočních ozdob, které s dětmi vyráběly v odpoledních hodinách. Výtvarný kroužek a kroužek keramiky doplnil jarmark originálními výrobky.

 Ve 2. patře byla připravena prodejní výstava fotografií zvětšenin krystalů pod mikroskopem, které v rámci hodin chemie a ICT připravila se svými žáky p. uč. Hartmanová. V počítačové učebně si rodiče mohli sami vytvořit vánoční pohled za pomoci vyškolených dětských průvodců. K prohlídce byly také vystaveny nové elektrické mikroskopy.

 V gymnastickém sále byl připraven doprovodný program. Žáci 5. třídy s p. uč. Melicharovou nazkoušeli divadelní představení, pohádku O dvanácti měsíčkách, za hudebního doprovodu p. uč. Seifrtové. Herecké a pěvecké výkony žáků byly odměněny velkým potleskem. V tělocvičně byla nainstalována opičí dráha, kde si všichni návštěvníci mohli vyzkoušet svoji tělesnou zdatnost pod vedením zkušené trenérky p. uč. Muniové.

 Ve školní jídelně bylo přichystáno občerstvení. Ochutnali jsme hovězí guláš, pečené vepřové koleno a jiné dobrůtky. Kuchařky také upekly výborné vánočky, sněhové pusinky, vánoční štoly, které do jedné  žáci druhého stupně vyprodali.

 Velké poděkování patří všem, kteří v tom uspěchaném předvánočním čase uspořádali velmi náročnou, ale zdařilou akci. Výtěžek byl z části věnován na charitu, část bude použita na nákup nové keramické pece a také nové vitríny na poháry ze sportovních akcí. Děkuji také rodičům za podporu naší školy a někdy příště na shledanou.

 Libuše Plášilová


https://goo.gl/photos/r3GyyAMm3cvMR3gw9