Školní akce‎ > ‎

Zápis do 1. třídy 2017

Za zápisem do pohádky

Zápis do 1. třídy je významným společenským aktem, který dítě pasuje do role školáka. Tak tomu bylo i letos 5. 4. a 6. 4. 2017, i když byl termín zápisu posunut o několik měsíců. Zápis by v žádném případě neměl být pro dítě stresujícím zážitkem, a proto byl u nás na škole tématicky zaměřen na pohádku O pejskovi a kočičce.  Kočička a pejsek děti provázeli společně s učiteli celým pohádkovým vyprávěním, zároveň byly ověřovány znalosti, vědomosti a zralost dítěte pro úspěšný start školní docházky. Pokud se vyskytly obavy ze strany rodičů, učitelů mateřských škol nebo učitelů, zda je jejich dítě skutečně již pro školu připravené, bylo možné objednat jej k vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Společně potom rozhodli o případném odkladu školní docházky. Na závěr celého pohádkového vyprávění děti dostaly pamětní list a keramickou postavičku pejska nebo kočičky, kterou si přinesou první školní den v září jako poznávací znamení prvňáčků. 

Milí rodiče, máte ještě spoustu času, povídejte si se svými dětmi a hrajte si s nimi. Děti se připravují hlavně pro život!

PaedDr. Luďka Staráhttps://goo.gl/photos/Nj9GVyB1qBf7d3227