Vedoucí školní jídelny: Zuzana Bílková

tel.: 321 795 541

 e-mail: zuzana.bilkova@zsvelkyosek.cz

 

Jídelní lístek - obědy

Odhlašování obědů

Přehled odhlášených obědů

Soutěž - luštěninová jídla

 Ceny obědů:

I. kategorie 7 – 10 let              25,- Kč 
II.kategorie 11 – 14 let            27,- Kč 
III.kategorie 15 a více let         29,- Kč 
Závodní stravování                  29,- Kč

Cizí strávníci                           55,- Kč


Do jednotlivých kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daný věk. Školní rok je období od 1.9. do 31.8.

Jednotlivé kategorie strávníků jsou rozlišeny barvou „STRAVOVACÍHO PRŮKAZU“:
I. kategorie           barva modrá 
II. kategorie          barva zelená 
III. kategorie         barva červená 
Zaměstnanci         barva červená


Stravování ve školních jídelnách

Vážení strávníci,

stravování ve školních jídelnách je pod dohledem české školní inspekce a hygienických stanic. Při tvorbě jídelníčku musí školní jídelna dodržovat spotřební koš. Je to souhrn vybraných potravin, který je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce 107/2005 Sb. o školním stravování.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši. Je to souhrn doporučení, které mají usměrňovat školní jídelnu k vyváženému a pestrému jídelníčku. Cílem ND je zlepšit skladbu jídelníčku ve školní jídelně.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník ohlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, případným žádostem nebude vyhověno.

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.Ċ
Alena Jílková,
14. 8. 2014 11:24
Ċ
Alena Jílková,
2. 5. 2016 7:48