Vedoucí školní jídelny: Zuzana Bílková

tel.: 321 795 541

 e-mail: zuzana.bilkova@zsvelkyosek.cz

účet stravné: 30015-420546309/0800 

Jídelní lístek - obědy

 Ceny obědů:

I. kategorie 7 – 10 let              26,- Kč 
II.kategorie 11 – 14 let            28,- Kč 
III.kategorie 15 a více let        30,- Kč 
Závodní stravování                 30,- Kč

Cizí strávníci                           56,- Kč


Do jednotlivých kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daný věk. Školní rok je období od 1.9. do 31.8.


 
 

POKYNY K ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Strávníci, kteří mají přidělené heslo pro vstup do své složky v programu stravné se odhlašují na http://strav.nasejidelna.cz/0227/ - odkaz na webových stránkách školy (ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ NOVÉ)
Po otevření je na levé straně aktivní jídelní lístek, na pravé straně formulář pro přihlášení do systému iCanteen. Přihlašovací jméno i heslo jsou stejné, každý strávník je obdrží ve školní jídelně. Ostatní pokyny najdete v záložce „Nápověda“. Heslo je možné změnit na hlavní liště vpravo, ikonka kytičky.

V pondělí je možné odhlásit oběd do 6:45 hod na telefonním čísle 721 013 799. Toto telefonní číslo slouží k odhlašování obědů pouze v pondělí v případě náhlého onemocnění dítěteJiný důvod odhlášení oběda v pondělí ráno nebude akceptován! 

Informace podá vedoucí školní jídelny, nebo vedení školy.

Zuzana Bílková – vedoucí ŠJStravování ve školních jídelnách

Vážení strávníci,

stravování ve školních jídelnách je pod dohledem české školní inspekce a hygienických stanic. Při tvorbě jídelníčku musí školní jídelna dodržovat spotřební koš. Je to souhrn vybraných potravin, který je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce 107/2005 Sb. o školním stravování.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši. Je to souhrn doporučení, které mají usměrňovat školní jídelnu k vyváženému a pestrému jídelníčku. Cílem ND je zlepšit skladbu jídelníčku ve školní jídelně.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník ohlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, případným žádostem nebude vyhověno.

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.Podřízené stránky (1): Obědy pro veřejnost
Ċ
Alena Jílková,
14. 8. 2014 11:24
Ċ
Alena Jílková,
9. 10. 2018 1:09
Ċ
Alena Jílková,
2. 5. 2016 7:48
Ċ
Alena Jílková,
3. 9. 2018 7:25