Školní projekty

Odborná učebna ZŠ Velký OsekChytrá škola
https://www.o2chytraskola.cz/Společné vzdělávání II.
   Projekt opravy školního hřiště – ve spolupráci s obcí řešíme opravu povrchu školního hřiště. Naším záměrem je výměna asfaltového povrchu za umělý povrch a nahrazení travnatého hřiště novým povrchem.

Úprava okolí školy – naším cílem je vypracovat koncept bezpečného okolí školy. Jedná se jednak o prostor areálu školy a prostor parku. Pracujeme na projektu naučné a bosé stezky v prostoru školy, které mohou být využívány ke vzdělávání i relaxaci. Prostor by mohli využívat i občané obce. Snažíme se využít dotačního programu TPCA, Středočeského kraje, SFŽP.

 Rozšíření kamerového systému – je třeba rozšířit kamerový systém na prostory školního hřiště a instalovat elektronické otvírání vrat. V tomto případě se pokusíme využít dotační tituly MŠMT.

 Rozšíření kapacity školy – ve spolupráci s obcí rozšířit počet kmenových učeben v rekonstruované budově.
Společné vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Evropských strukturálních a investičních fondů OPVVV. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
V rámci tohoto projektu ve škole pracuje školní psycholog, školní asistent a probíhá doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Projekt byl zahájen 2.1.2017
Rekonstrukce podlahy tělocvičny v Masarykově základní škole

V týdnu 8.2. – 15.2. 2016 proběhla ve školní tělocvičně rekonstrukce podlahy. Původní dřevěná podlaha byla nahrazena polyuretanovým povrchem značky Pulastic. Rekonstrukci realizovala firma PROFIL PLUS spol. s r.o. Liberec, která uspěla ve výběrovém řízení.

Celá rekonstrukce proběhla bez vážných problémů a byla financována obcí Velký Osek.

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení obce za rychlou realizaci výměny nevyhovujícího povrchu. Školní tělocvična neslouží pouze školním dětem, ale i mnoha oseckým spolkům a organizacím. Doufám tedy, že nám všem bude podlaha dlouho sloužit a podpoří sportování všech Osečáků.

Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ Velký Osek


                              Výzvy č. 55., 56. a 57

V loňském roce jsme ukončili činnost v projektech z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Výzva č.55 nám umožnila nakoupit 20 notebooků pro učitele. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali několik odborných školení, které zvýšily jejich počítačové kompetence.

 V roce 2015 se konal poznávací zájezd s výukou angličtiny ve Velké Británii, kterého se zúčastnilo 45 dětí naší školy. Tento zájezd byl hrazen z prostředků výzvy č.56. Součástí této výzvy bylo i zapojení školy do tzv. „čtenářských dílen“. Do školní knihovny bylo nakoupeno 400 knih a vyučující českého jazyka 2. - 7. tříd vypracovali plány práce ve čtenářských dílnách. Cílem byl rozvoj čtenářské gramotnosti, jednoduše řečeno, chtěli jsme podpořit děti ve čtení. Při čtenářských dílnách děti využívaly knihy, které si přinesly nebo si vybraly knížku z nově doplněné knihovny. Část hodiny byla věnována samostatné četbě a další část hodiny si děti povídaly o tom, co přečetly.  Všechny knihy jsou dětem k dispozici a mohou si je kdykoli půjčit, čehož často využívají.

Výzva č. 57 byla zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků. Ve sklepě školy jsme svépomocí vybudovali školní dílnu, která byla vybavena z prostředků této výzvy. Bylo nakoupeno nářadí do školní dílny za více než 200 000 Kč. Podpora technických dovedností žáků je velmi důležitá. Pomůže nám rozvíjet u žáků zájem o technické obory.