EU peníze školám

 

Projekt Škola pro život

 

Naše škola se zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání“ v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který vyhlásilo MŠMT pro všechny základní školy v ČR a který je zcela financován prostředky ESF. Cílem našeho projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů dosáhnout zlepšení stavu vzdělávání na základních školách v ČR. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a využíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Do tvorby digitálních učebních materiálů se přímo zapojilo 10 učitelů, kteří vytvoří v letošním a příštím školním roce více než 800 digitálních učebních materiálů. Díky projektu je také umožněno nadstandardní dělení tříd. V letošním roce jsme tohoto dělení využili při výuce cizího jazyka, na část hodin matematiky a českého jazyka a rozšíření nabídky volitelných předmětů. Zároveň tento projekt umožní zlepšení vybavení školy moderní technikou - např. interaktivními tabulemi. Výuka některých předmětů bude obohacena využíváním interaktivních tabulí a další prezentační techniky. Pro přípravu a práci ve výuce budou sloužit učitelům nové notebooky. Plánujeme také nákup výukového softwaru a interaktivních učebnic. Celková dotace na dvouletý projekt představuje částku 1 300 000,- Kč.


V příloze jsou seznamy digitálních učebních materiálů (DUM) vytvořených v rámci zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT. Materiály jsou určeny pro 2. třídu (český jazyk a matematika), 3. třídu (český jazyk a matematika), 4. třídu (český jazyk a vlastivěda) a pro 8. a 9. třídu (chemie). Tyto DUM na požádání poskytnou p. uč. Ing. Alena Jílková (alena.jilkova@zsvelkyosek.cz) a p. uč. Mgr. Romana Hartmanová (romana.hartmanova@zsvelkyosek.cz).


ĉ
Alena Jílková,
22. 2. 2013 11:52
ĉ
Alena Jílková,
5. 8. 2013 6:32
ĉ
Alena Jílková,
4. 8. 2013 12:53
ĉ
Alena Jílková,
22. 2. 2013 12:01
ĉ
Alena Jílková,
22. 2. 2013 11:56
ĉ
Alena Jílková,
4. 8. 2013 12:54
ĉ
Alena Jílková,
22. 2. 2013 11:58
ĉ
Alena Jílková,
27. 7. 2013 8:25
ĉ
Alena Jílková,
27. 5. 2012 23:06
ĉ
Alena Jílková,
22. 2. 2013 12:03
ĉ
Alena Jílková,
22. 2. 2013 12:04
ĉ
Alena Jílková,
28. 7. 2013 2:13