Výsledky voleb do školské rady dne 7.12.2017

Z řad zákonných zástupců byli zvoleni: paní Barbora Baudyšová a pan Vlastimil Hovorka.
Z řad pedagogických pracovníků byly zvoleny paní Mgr. Helena Babáková a paní Ing. Alena Jílková.

Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele, novela školského zákona, neplatí od 1.5.2015
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel školy – Obec Velký Osek - který vydal volební řád a stanovil počet členů. Radu tvoří dva zástupci jmenovaní zřizovatelem, dva volení zástupci nezletilých žáků a dva zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy.


Školská rada při MZŠ Velký Osek – členové od 1.1.2019

Mgr. Veronika Křičková veronika.krickova@seznam.cz  608533246- jmenována zřizovatelem
RNDr. Jakub Munzar munzarj@seznam.cz  602590513- jmenován zřizovatelem
Barbora Baudyšová mestkova@seznam.cz  775191445- zvolena zákonnými zástupci žáků
Vlastimil Hovorka vlastimilhovorka@gmail.com  731561501- zvolen zákonnými zástupci žáků 
Mgr.Helena Babáková h.babakova@seznam.cz  723717577- zvolena pedagogickými pracovníky
Ing. Alena Jílková alena.jilkova@zsvelkyosek.cz  605123818- zvolena pedagogickými pracovníky
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
30. 10. 2017 1:14
Ċ
Alena Jílková,
12. 12. 2017 0:16
Ċ
Alena Jílková,
12. 12. 2017 0:16
Ċ
Alena Jílková,
16. 4. 2019 0:23
Ċ
Alena Jílková,
20. 9. 2018 6:30
Ċ
Alena Jílková,
4. 12. 2018 3:53
Ċ
Alena Jílková,
20. 9. 2018 6:30