Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele, novela školského zákona, neplatí od 1.5.2015
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel školy – Obec Velký Osek - který vydal volební řád a stanovil počet členů. Radu tvoří dva zástupci jmenovaní zřizovatelem, dva volení zástupci nezletilých žáků a dva zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy.


Školská rada při MZŠ Velký Osek – členové od 1.9.2015

Jan Fagoš janfagos@seznam.cz
- jmenován zřizovatelem
Mgr. Michal Dupák michaldupak@seznam.cz - jmenován zřizovatelem
Kateřina Hovorková katerinahovorkova24@gmail.com - zvolena zákonnými zástupci žáků
Ing. Pavla Kašparová pavly@seznam.cz - zvolena zákonnými zástupci žáků 1.9.2015
Mgr.Helena Babáková helena.babakova@zsvelkyosek.cz - zvolena pedagogickými pracovníky
Ing. Alena Jílková alena.jilkova@zsvelkyosek.cz - zvolena pedagogickými pracovníky
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
10. 10. 2017 23:46
Ċ
Alena Jílková,
30. 10. 2017 1:14