Školská rada‎ > ‎

Volby do školské rady

Kandidátní listina pro volby do školské rady

Kandidáty školské rady pro volbu za zákonné zástupce žáků byli navrženi a s kandidaturou souhlasí tito rodiče:

Příjmení a jméno

Adresa bydliště

Mgr. Bureš Blahoslav

Hvězdná 796, Velký Osek

Koudelová Olga

Revoluční 723, Velký Osek

Kašparová Pavla

Politických vězňů 118, Velký Osek

Hovorková Kateřina

Kpt. Jaroše 218, Velký Osek

Mgr. Galusová Veronika

Komenského 567/19, Velký Osek

Bursa Mojmír

Komenského 629, Velký Osek

 

Volby proběhnou dne 9.12.2014 v budově školy, a to tajným hlasováním. Volič označí na kandidátce 2 vybrané zástupce do Školské rady Masarykovy základní školy Velký Osek. Zvoleni budou  2 zástupci s nejvyšším počtem hlasů. Oprávněným voličem je zákonný zástupce každého žáka školy.

 

Ve Velkém Oseku 1.12.2014                                                                     Mgr. Zuzana Strejčková                     

                                                                                                                          ředitelka školy