Zájmová činnost

Kroužky školního klubu pro školní rok 2019/2020

Činnost kroužků bude zahájena 1.10. Kroužek, který se koná každý týden, se uskuteční 13x za pololetí. Minimální počet přihlášených žáků pro otevření kroužku je 10. Přihlášku odevzdejte třídní učitelce do 13.9.2019. Poplatek za kroužek musí být uhrazen nejpozději do 30.9.2019, ve 2. pololetí do 31.1.2020. Úhradu kroužků proveďte na účet školy vedený u České spořitelny č.  0420546309/0800, s variabilním symbolem žáka (najdete v žákovské knížce). Do zprávy pro příjemce vypište kroužky, které bude dítě navštěvovat. Přihlášený žák je povinen kroužek navštěvovat a absenci omlouvat. Ukončit docházku na kroužek je možné formou písemné žádosti zákonného zástupce, peníze se nevracejí.


 Den  Hodina  Zaměření  Vedoucí  Určeno pro třídu  Cena za pololetí
 Pondělí  12:35 - 13:20 Sportovní kroužek  H.Babáková,  N.Tomsová  2. třídy zdarma
 Úterý    7:15 - 7:45  Florbal I.  M. Muniová  7. třída  140,- Kč
 Úterý  12:30 - 14:00  Keramika I.  D.Legrová  1. třída     420,- Kč + 300,- Kč materiál
 Středa    7:15 -  7:45      Florbal II.  M.Muniová  8. - 9. třída  140,- Kč
 Středa sudá  13:00 - 13:45   Příprava k přijímacím zkouškám ČJ  L.Plášilová      9.A  250,- Kč
 Středa lichá  13:00 - 13:45   Příprava k přijímacím zkouškám M
 L.Vaculíková  9.A  250,-Kč
 Středa sudá  13:00 - 13:45   Příprava k přijímacím zkouškám ČJ
 A.Šašková  9.B  250,- Kč
 Středa lichá  13:00 -  13:45   Příprava k přijímacím zkouškám M  V.Seifrtová  9.B  250,- Kč
 Středa     13:00 - 14:00  Sportovní kroužek  I.Kampeová  3. třídy  zdarma
 Čtvrtek   7:15 - 7:45  Florbal III.  R.Hartmanová  6. třídy  140,- Kč
 Čtvrtek  13:00 - 14:30  Keramika II.
 D.Legrová  3. třídy  420,- Kč + 300,- Kč materiál
 Pátek (1x za 14 dní)  13:00 - 14:30  Keramika III.
 R. Fischová  3. - 5. třída  210,- Kč + 300,- Kč materiál
           
Ċ
Alena Jílková,
5. 9. 2019 5:38