Zájmová činnost

Kroužky školního klubu pro školní rok 2017/2018

Činnost kroužků bude zahájena 2.10. Kroužek, který se koná každý týden, se uskuteční 13x za pololetí. Minimální počet přihlášených žáků pro otevření kroužku je 10. Přihlášku odevzdejte třídní učitelce do 8.9.2017. Poplatek za kroužek musí být uhrazen nejpozději do 30.9.2017, ve 2. pololetí do 31.1.2018. . Úhradu kroužků proveďte na účet školy vedený u České spořitelny č.  0420546309/0800, s variabilním symbolem žáka (najdete v žákovské knížce). Do zprávy pro příjemce vypište kroužky, které bude dítě navštěvovat. Přihlášený žák je povinen kroužek navštěvovat a absenci omlouvat. Ukončit docházku na kroužek je možné formou písemné žádosti zákonného zástupce, peníze se nevracejí.


 Den  Hodina  Zaměření  Vedoucí  Určeno pro třídu  Cena za pololetí
 Pondělí  7:15 - 7:45  Florbal I.      M.Muniová  5. třídy  140,- Kč
 Pondělí   12:30 - 14:00  Keramika I.
 (Práce s hlínou a plátem, točení na kruhu, modelování z ruky)
 D.Legrová  1.A,B  420,- Kč + 300,- Kč materiál
 Úterý  7:15 - 7:45  Florbal II.  M. Muniová  6. - 7. třída  140,- Kč
 Úterý  12:45 - 13:15      Kroužek logopedie
 (Nácvik řečových dovedností)
 I.Kampeová   1.A,B  200,- Kč
 Středa lichá  13:00 - 14:30   Ruční práce
 (Vyšívání, šití, háčkování, drhání,..)
 N.Tomsová  2. - 9. tř.  210,-Kč + 200,- Kč materiál
 Středa lichá  12:45 - 13:30  Příprava k přijímacím zkouškám ČJ
 (Příprava z ČJ k přijímacím zkouškám na SŠ)
 L.Plášilová      9.B  na 2. pololetí cena 200,- Kč 
(kroužek bude ukončen v dubnu)
 Středa lichá  12:45 - 13:30   Příprava k přijímacím zkouškám ČJ
 (Příprava z ČJ k přijímacím zkouškám na SŠ)
 A.Šašková  9.A  na 2. pololetí cena 200,- Kč
(kroužek bude ukončen v dubnu)
 Středa lichá  12:45 - 13:30
 13:30 - 14:15
 (střídání)
 Příprava k přijímacím zkouškám M
 (Příprava z M k přijímacím zkouškám na SŠ)
 R.Hartmanová  2. - 9. tř.  250,- Kč
 Středa  13:00 - 14:30  Keramika II.
 (Práce s hlínou a plátem, točení na kruhu, modelování z ruky)
 M.Vyhňáková  2. stupeň  420,- Kč + 300,- Kč materiál
 Pátek  12:30 - 14:00  Keramika III.
(Práce s hlínou a plátem, točení na kruhu, modelování z ruky)
 R. Fischová  2. - 5. třída  420,- Kč + 300,- Kč materiál
 Pátek  15:15 - 16:00  Mladý zdravotník  J.Formánková        210,- Kč
           
Podřízené stránky (1): Kroužek keramiky
ĉ
Alena Jílková,
8. 9. 2017 10:56