Zájmová činnost

Kroužky školního klubu pro školní rok 2018/2019

Činnost kroužků bude zahájena 1.10. Kroužek, který se koná každý týden, se uskuteční 13x za pololetí. Minimální počet přihlášených žáků pro otevření kroužku je 10. Přihlášku odevzdejte třídní učitelce do 14.9.2018. Poplatek za kroužek musí být uhrazen nejpozději do 30.9.2018, ve 2. pololetí do 31.1.2019. Úhradu kroužků proveďte na účet školy vedený u České spořitelny č.  0420546309/0800, s variabilním symbolem žáka (najdete v žákovské knížce). Do zprávy pro příjemce vypište kroužky, které bude dítě navštěvovat. Přihlášený žák je povinen kroužek navštěvovat a absenci omlouvat. Ukončit docházku na kroužek je možné formou písemné žádosti zákonného zástupce, peníze se nevracejí.


 Den  Hodina  Zaměření  Vedoucí  Určeno pro třídu  Cena za pololetí
 Pondělí  13:00 - 14:30  Keramika I. 
 (Práce s hlínou a plátem, točení na kruhu, modelování z ruky)
 L.Štěpař      1. třídy  420,- Kč + 300,- Kč materiál
 Úterý  7:15 - 7:45  Florbal I.  M. Muniová  7. - 9. třída  140,- Kč
 Úterý  14:20 - 15:05     Hasiči  M.Jílková  3. - 5. třída      210,- Kč
 Středa   7:15 -  7:45      Florbal II.  M.Muniová  5. - 6. třída  140,- Kč
 Středa sudá  13:00 - 14:30   Ruční práce
 (Vyšívání, šití, háčkování, drhání,..)
 N.Tomsová  5. - 9. tř.  210,-Kč + 200,- Kč materiál
 Středa lichá  13:00 - 13:45  Příprava k přijímacím zkouškám ČJ
 (Příprava z ČJ k přijímacím zkouškám na SŠ)
 L.Plášilová      9.A  250,-Kč
 Středa sudá  13:00 - 13:45   Příprava k přijímacím zkouškám M
 (Příprava z ČJ k přijímacím zkouškám na SŠ)
 V.Seifrtová  9.A  250,- Kč

 Středa lichá  13:00 - 14:30  Výroba šperků z FIMA
 R.Fischová  5. - 9. tř.  210,- Kč + 200,- Kč materiál
 Středa     11:40 - 12:10  Logopedie  I.Kampeová  1. třídy  200,- Kč
 Čtvrtek  11:40 - 12:10  Logopedie  I.Kampeová  1. třídy  200,- Kč
 Čtvrtek  13:00 - 14:30  Keramika III
(Práce s hlínou a plátem, točení na kruhu, modelování z ruky)
 D.Legrová  2. třídy  420,- Kč + 300,- Kč materiál
 Čtvrtek sudý  13:00 - 14:30  Ruční práce
 (Vyšívání, šití, háčkování, drhání,..)
 N.Tomsová 1. - 4. třída   210,- Kč + 200,- Kč materiál
 Pátek  13:00 - 14:30  Keramika IV.
(Práce s hlínou a plátem, točení na kruhu, modelování z ruky)
 R. Fischová  3. - 5. třída  420,- Kč + 300,- Kč materiál
 Pátek  13:00 - 14:30  Mladý zdravotník  Z.Ulčová   3. - 9. třída  420,- Kč
 Pátek  15:00 - 16:30  Atletika  J.Plášil  2. - 9. třída  420,- Kč
           
ĉ
Alena Jílková,
4. 9. 2018 23:23