ZŠ Velký Osek
Základní škola
Velký Osek

Aktuality

#

Pohybově - taneční kroužek

Datum: 24. 6. 2022

Pohybově taneční kroužek v letošním školním roce navštěvovaly dívky z 1.-3. třídy.

Výtvarný kroužek

Datum: 14. 6. 2022

Ve výtvarném kroužku ve druhém pololetí jsme si vyzkoušely mnoho různých technik a činností.

Noc kostelů

Datum: 13. 6. 2022

U příležitosti Noci kostelů 2022 vytvořily děti obrázky s tématikou místního kostela a návrhy vitráží. Výstavu výtvarných prací si můžete prohlédnout v kostele ve Velkém Oseku.

Sportovní den 3.6.2022

Datum: 31. 5. 2022

Dne 3.6. 2022 proběhl sportovní den pro děti. První stupeň soutěžil na školním hřišti, druhý stupeň na fotbalovém hřišti.

Obhajoby závěrečných prací

Datum: 24. 5. 2022

Ve dnech 13.6. - 16.6.2022 se uskuteční obhajoby závěrečných prací žáků 9. tříd. Rozpis obhajob je v příloze.
Obhajoby jsou přístupné pro rodiče, které tímto srdečně zveme.

Informace o mimořádném zápisu - Ukrajina

Datum: 11. 5. 2022

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» - освіта)

Ptačí budky

Projektový den - Ptačí budky

Datum: 20. 4. 2022

V rámci projektu "Šablony III" se ve středu 13.4.2022 konal projektový den pro vybrané žáky 6. tříd.

Vyzvedávání obědů

Datum: 20. 4. 2022

Po dobu opravy dvora se pro obědy chodí do školy hlavním vchodem.

Seznam přijatých uchazečů

Datum: 12. 4. 2022

Seznam přijatých uchazečů přihlášených k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023

Zápis do 1. třídy

Datum: 15. 3. 2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 se koná ve dnech 6.4. a 7.4.2022.

Přehled sportovních kurzů pro děti v Kolíně

Datum: 9. 3. 2022

V návaznosti na problémy současné doby, která přinesla i omezování sportovní a tělovýchovné činností lidí, především pak dětí a mládeže, zpracovala komise pro sport a tělovýchovu Rady města Kolína přehled všech sportovních klubů a oddílů na území města s ní spolupracujících, ...

Pomoc Ukrajině

Datum: 9. 3. 2022

Škola nevybírá od žáků žádné finanční prostředky na pomoc Ukrajině.

Mimořádný sběr papíru

Datum: 2. 3. 2022

Ve dnech 14. - 17.3.2022 proběhne mimořádný sběr papíru a plastových víček. Výtěžek sběru bude věnován na pomoc Ukrajině.
Sběr je možné odevzdat od 7 do 17 hod panu školníkovi.

Nová šatna

Datum: 28. 2. 2022

Žádáme tělovýchovné spolky, aby při venkovních aktivitách využívaly nou šatnu v suterénu školy.

Odhlašování obědů

Datum: 7. 2. 2022

V případě karantény celé třídy jsou obědy hromadně odhlášeny všem žákům. V případě nemoci nebo karantény jednotlivých dětí si rodiče musí odhlásit obědy sami.

Odpolední vyučování se nekoná

Datum: 31. 1. 2022

Ve dnech 1.2 a 3.2. 2022 se z provozních důvodů nekoná odpolední vyučování.

Omezení provozu ŠD

Datum: 27. 1. 2022

Vážení rodiče, ve dnech 31.1. až 3.2. 2022 je provoz ŠD omezen do 15:30 hod.
Děkujeme za pochopení.

Ředitelské volno 28.1.2022

Datum: 26. 1. 2022

Z důvodu špatné epidemické situace ve škole je ve čtvrtek 27.1.2022 zrušeno odpolední vyučování a na pátek 28.1.2022 je vyhlášeno ředitelské volno.
Provoz školní družiny je ve čtvrtek 27.1.2022 omezen do 15:30 hod.
Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka školy

Pravidla karantény

Pravidla karantény a izolace

Datum: 26. 1. 2022

Aktuální pravidla pro karanténu a izolaci

POZOR!!! ŠD A ŠK VE STŘEDU 26.1. POUZE DO 13 HOD!!!

Datum: 25. 1. 2022

Vážení rodiče, ve středu 26.1.2022 bude z provozních důvodů školní družina a školní klub v provozu pouze do 13 hod.
Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu školní družíny

Datum: 24. 1. 2022

Vážení rodiče, z provozních důvodů je ve dnech 25.1. – 28.1.2022 provoz školní družiny omezen do 15:30. Děkujeme za pochopení.

Karantény tříd

Datum: 24. 1. 2022

Vážení rodiče, sledujte prosím zprávy v aplikaci Bakaláři, kde vás třídní učitelé informují o případné nařízené karanténě tříd.

Fitkid

Datum: 11. 1. 2022

Nabídka pohybových aktivit pro děti s nadváhou a obezitou

Antigenní testování žáků v roce 2022

Datum: 2. 1. 2022

Informace pro rodiče k testování žáků

#

Vánoční zpívání 2021

Datum: 2. 1. 2022

Ve středu 22.12.2021 proběhlo na naší škole tradiční vánoční zpívání.

VV1

Výtvarný kroužek

Datum: 10. 12. 2021

Práce žáků z 6. - 8. třídy.

Organizace výuky při omezení přítomnosti ve školách

Datum: 28. 11. 2021

Informace k výuce tříd v karanténě.

Testování žáků antigenními testy

Datum: 25. 11. 2021

Informace k testování žáků.

Informace k odhlašování obědů

Datum: 3. 11. 2021

Odhlašování a výdeji obědů od 1.11.2021.

Testování žáků 8. a 15.11.2021

Datum: 3. 11. 2021

Informace k antigennímu testování žáků.

Testování žáků 1.11.2021

Datum: 25. 10. 2021

Vzhledem k velkému počtu dětí v karanténě budou všechny děti dne 1.11. otestovány antigenním testem...

Ředitelské volno 25.10. a 26.10.2021

Datum: 18. 10. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci ve škole vyhlašuji na dny 25.10. a 26.10. ředitelské volno.
Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka školy

Třídy v karanténě

Datum: 15. 10. 2021

V případě, že je třída v karanténě, vystaví rodičům potvrzení vedení školy. Žádosti prosím zasílejte na e-mail reditelna@zsvelkyosek.cz

Upozornění

Datum: 14. 10. 2021

ŽÁDÁME RODIČE, ABY DĚTI, KTERÉ MAJÍ JAKÉKOLI PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ, NEPOSÍLALI DO ŠKOLY.

sběr papíru

Sběr papíru

Datum: 14. 10. 2021

Ve dnech 18. - 21.10.2021 se uskuteční sběr papíru a plastových víček.

Postup zprovoznění účtu MS Office 365 pro rodiče

Datum: 11. 10. 2021

Vážení rodiče, v případě uzavření školy nebo třídy v karanténě a přechodu na distanční vzdělávání, bude tato výuka probíhat prostřednictvím Microsoft Office. Návod ke zřízení účtu je zde

italská kuchyně

Den italské kuchyně

Datum: 29. 9. 2021

Italské kuličky ze sumce a tarhoňa.

Platby

Datum: 29. 9. 2021

Vážení rodiče, při placení školních obědů, poplatku za družinu, školní klub a pomůcky, dodržujte správné číslo účtu a variabilní symbol dítěte.
Děkujeme.

Výsledky voleb do školské rady

Datum: 14. 9. 2021

Výsledky opakovaných voleb zákonných zástupců do školské rady

Platnost ISIC průkazů

Datum: 14. 9. 2021

Některým žákům k 31.12.2021 končí platnost ISIC průkazů. Pokud tyto průkazy používají pouze na výdej obědů ve škole, není nutno platnost řešit. Pokud žák průkaz požívá i jako doklad na slevu v hromadné dopravě, popř. na poskytování slev, je nutno požádat o vydání nového průkazu a dodat aktuální foto

Výdej neodhlášených obědů do jídlonosičů

Datum: 7. 9. 2021

Pokyny k výdeji

Školní jídelna

Datum: 6. 9. 2021

Informace od vedoucí školní jídelny a ředitelky školy ke školnímu stravování

Potvrzení o negativním výsledku antigenního testu

Datum: 2. 9. 2021

Od pondělí 6.9.2021 je zpoplatněné vydání potvrzení o negativním výsledku antigenního testu částkou 10,- Kč kus.

Volby do školské rady - zákonní zástupci

Datum: 31. 8. 2021

Ve čtvrtek 9.9.2021 od 15:30 do 18:00 se uskuteční opakovaná voba zákonných zástupců do školské rady.

POZOR! 1.9. z provozních důvodů nebude školní družina!!!

Datum: 30. 8. 2021

Vážení rodiče,
ve středu 1.9.2021 z provozních důvodů nebude v provozu školní družina.

Změny v IDS

Datum: 23. 8. 2021

Změny v integrované dopravě od 1.8.2021

Školní rok 2021/2022

Datum: 16. 8. 2021

Pokyny k začátku školního roku 2021/22

Leták 1. stupeň

Letáky o COVID pro žáky

Datum: 23. 10. 2020

Informační letáky pro žáky

Vstup do školy pro dospělé osoby

Datum: 24. 8. 2020

Upozorňujeme rodiče, že vstup dospělých osob do budovy školy je možný pouze ze závažných důvodů. 

1.9. mohou do školy doprovázet prvňáčky pouze zákonní zástupci (vstup dalších osob - mladší sourozenci, prarodiče) nebude umožněn z důvodu prevence nákazy Covid 19. Nově nastupující žáky vyšších ročníků může doprovázet do budovy také pouze zákonný zástupce. Všichni zákonní zástupci musí mít po vstupu do budovy zakryté dýchací cesty rouškou. 

Karta ISIC a slevy v dopravě žáků a studentů

Datum: 31. 8. 2018

Od 1. září 2018 začnou platit nové slevy ve veřejné dopravě pro žáky a studenty, sleva činí 75% z ceny běžného jízdného a dostane ji každý cestující ve věku od 6 do 18 let a každý žák/student od 18 do 26 let. Tyto podmínky platí ve veřejné linkové a železniční dopravě, a to bez omezení cíle cesty a bez jakéhokoliv časového omezení. Tato nová sleva tedy ruší dosavadní systém žákovského jízdného. K prokázání věku je potřeba doklad s fotografií, datem narození a jménem - žáci, kteří mají ISIC kartu nepotřebují na slevu žádný jiný doklad.

Zamykání kolostavu před školou

Datum: 24. 5. 2017

Žáci, kteří si nechávají svá kola a koloběžky ve školním kolostavu, si v ředitelně školy vyzvednou klíč od dvířek. Klíč bude zapůjčen oproti vratné záloze 100,- Kč.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Naši sponzoři