ZŠ Velký Osek
Základní škola
Velký Osek

Informace pro zákonné zástupce

Informace a pokyny pro zákonné zástupce žáků v souvislosti s bezpečnostními opatřeními - prevencí nákazy Covid - 19

Informace pro zákonné zástupce

 • Před vstupem do školy děti nemusí mít prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře).
 • Dítě bude mít s sebou ve škole 2 roušky uložené v plastovém sáčku.
 • V případě, že dítě bude vykazovat příznaky respiračního onemocnění, nasadí si roušku a bude umístěno do izolace,  než si ho zákonný zástupce vyzvedne.
 • Zákonní zástupci poskytnou škole funkční telefonické spojení, aby je škola mohla kontaktovat v případě onemocnění dítěte. V takovém případě jsou zákonní zástupci povinni si dítě neprodleně vyzvednout.
 • V případě onemocnění dítěte nebo nařízené karantény jsou zákonní zástupci povinni neprodleně informovat třídní učitelku popř. vedení školy.
 • Po prodělané nemoci se dítě musí prokázat potvrzením lékaře, že je zdravé.
 • Zákonní zástupci mohou do školy vstupovat pouze v odůvodněných případech po nahlášení vedení školy. Do školy vstupují pouze hlavním vchodem. U vchodu si vydezinfikují ruce a nasadí vlastní roušku.
 • Děti se budou převážně zdržovat ve třídách. Pedagogický pracovník bude dohlížet na dodržování řádné hygieny, a na to, aby se děti nezdržovaly ve společných prostorách.
 • Během dne bude pravidelně prováděna hygiena, čištěny kliky, WC, zábradlí, použitých pomůcek apod. Třídy budou pravidelně větrány.
 • Vyučování bude probíhat v plném rozsahu.
 • V případě onemocnění více než 50% dětí ve třídě bude vyučování probíhat prezenčně pro děti ve škole a distančně pro děti nemocné nebo v karanténě. Distanční výuka bude v tomto případě povinná. V případě neúčasti musí být žák řádně omluven zákonným zástupcem.
 • Stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických opatření.
 • Ve frontě na oběd budou mít žáci nasazenou roušku.
 • Před vstupem do jídelny si umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Jídlo a příbory jim budou připraveny na tác.
 • Děti budou stolovat se spolužáky ze třídy.
 • V prvním pololetí školního roku 2020/2021 nebudou realizovány žádné mimoškolní akce (výlety, exkurze, sportovní soutěže, předmětové soutěže, školy v přírodě apod.).
 • Plavecký výcvik bude probíhat podle plánu, pokud to umožní epidemiologická situace.
 • V případě výskytu nákazy covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS.

O karanténě rozhoduje KHS.

 

Datum vložení: 24. 8. 2020 15:44
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2020 15:48
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Informace e-mailem

Novinky e-mailem
Naši sponzoři