ZŠ Velký Osek
Základní škola
Velký Osek

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 proběhne distančním způsobem. Podrobné informace v odkazu.

Na základě metodického pokynu MŠMT a vzhledem k aktuální epidemické situaci proběhne v letošním roce zápis žáků do prvních tříd následovně:

Zápis proběhne v termínu 1.4. - 30.4.2021

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 zákonní zástupci přihlásí děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí. Rodiče podají škole žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce (ke stažení na webových stránkách školy),  vyplněný zápisní list pro školní matriku (ke stažení na webových stránkách školy) a kopii rodného listu (stačí prostá kopie nebo scan, po kontole údajů škola kopii vrátí rodičům nebo skartuje). Tyto dokumenty rodiče škole předají:

 1. datovou schránkou školy (ID c7dvmvh) - dokumenty musí být opatřeny elektronickým podpisem
 2. e-mailem (reditelna@zsvelkyosek.cz) - dokumenty musí být opatřeny elektronickým podpisem
 3. poštou 
 4. osobně do poštovní schránky na školní budově
 5. ve výjimečných případech osobní předání během úředních hodin (do odvolání platí úřední hodiny každé pondělí 8:00 - 10:00 hod)

 

Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo, které bude e-mailem sděleno rodičům. Nejpozději do 10.5.2021 bude na školní úřední desce a na webových stránkách školy zveřejněn seznam přijatých uchazečů.

Podmínky přijetí:

 • děti mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve Velkém Oseku (spádová škola)
 • podání žádosti v řádném termínu
 • sourozenec, který již v této škole studuje
 • v případě dostatečné kapacity mohou být přijaty i děti, pro které není škola spádová

 

Důležité informace:

 • žádost podává zákonný zástupce
 • zastupuje-li dítě jiná osoba, musí doložit svou oprávněnost k zastupování
 • uvést skutečné místo trvalého pobytu (zapsané v OP rodičů)
 • uvést údaje o znevýhodnění dítěte (mající vliv na průběh vzdělávání) či údaje o mimořádném nadání.
 • uvést údaje o zdravotní způsobilosti dítěte a zdravotních obtížích

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 ŠZ, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K odkladu je třeba doložit:

 • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • doporučení PPP nebo SPC.
 • Žádost s oběma přílohami je třeba předat škole co nejdříve.

Doporučujeme zákonným zástupcům, pokud uvažují o odkladu, aby si v dostatečném předstihu zajistili termíny vyšetření.

Mgr. Zuzana Strejčková

ředitelka MZŠ Velký Osek

Přílohy

Žádost o odklad

žádost o odklad PŠD.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 187,03 kB

Žádost o přijetí

žádost o přijetí.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 197,5 kB

Zápisní list pro školní matriku

Zápisní list - školní matrika.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34,5 kB
Datum vložení: 9. 3. 2021 10:54
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2021 10:59
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Informace e-mailem

Novinky e-mailem
Naši sponzoři