Aktuality     

 Kalendář školních akcí 

  Upraveno 1.11..2018 


 
   

 Zájezd do Vídně

 Žáci druhého stupně se ve čtvrtek 13.12.2018 vydali na poznávací zájezd do Vídně. Více...
 Vloženo 17.125.2018
  

 Škola v pohybu

 V pondělí 10.12. jsme se zapojili do projektu Škola v pohybu. Více...
 Vloženo 17.12.2018
  

 Mikulášská nadílka

Ani naši školu neminula  výprava Mikuláše s jeho družinou. Více...
Vloženo 17.12.2018
  

 Čertovinky

Ve čtvrtek 6. 12 si čtvrťáci - čerti připravili pro prvňáčky zábavné dopoledne. Více...
Vloženo 12.12.2018
  

 Zájezd do Vídně

 V autobuse, kterým pojedeme do Vídně, je umístěn a nainstalován lokátor. Skrze něj se můžete dívat na pozici autobusu během zájezdu a můžete tak virtuálně "cestovat" s námi. Fungování je jednoduché, přístup je bez hesla
https://gps.lokatory.cz/cnt/mapV4MapCustom/showMap?h=ca78bd6e901ff4fee6db0d04d34aa28f

Lokátor bude funkční ve čtvrtek 13.12. od 04:00 do půlnoci. Na lokátoru je možné vidět jak trasu, tak aktuální polohu autobusu, když si rozkliknete zelený čtverec, budou tam ještě další údaje (aktuální rychlost, počet ujetých km, datum a čas pořízení dat).

Jedná se zatím o testovací verzi, omluvte prosím případné výpadky.
Vloženo 10.12.2018

   

 Florbal dívky 8. - 9. třída

 Děvčata z 8. a 9. třídy 3. 12. 2018 v Kolíně vzorně reprezentovala naši školu... Více...
 Vloženo 10.12.2018
   

 Exkurze do Prahy

První adventní čtvrtek sedmá třída vyjela do vánoční Prahy. Více...
Vloženo 7.12.2018

   

 MS ve florbalu

První pondělí v prosinci žáci, kteří  mají rádi florbal, vyjeli shlédnout zápas do O2 arény v Praze. Více...
Vloženo 4.12.2018

   

 Bobřík informatiky

Dne 5.11. až  16.11. se žáci 4.- 9. třídy zúčastnili celorepublikové soutěže Bobřík informatiky. Více...
Vloženo 25.11.2018
   

 Odhlašování obědů - školení

V pondělí 26.11.2018 od 17:00 hod v učebně fyziky proběhne proškolení zájemců z řad rodičů v systému iCanteen. Vedoucí školní jídelny paní Bílková názorně předvede přihlášení do systému a výběr jídel z nabídky a postup při odhlašování obědů. 
Všichni rodiče jsou srdečně zváni.
Vloženo 16.11.2018

   

 Zájezd do Anglie

Přihlášení na zájezd do Anglie - do 23.11.2018! Více...
Vloženo 15.11.2018
   

 Florbal chlapci 6. - 7. třída

Chlapci ze 6. a 7. tříd reprezentovali školu v okrskovém kole florbalové soutěže v Týnci nad Labem. Více...

Vloženo 15.11.2018

   

 Čeps Cup chlapci

Čtvrtek 8.11. byl pro náš florbalový tým  nadmíru úspěšný. Více...
Vloženo 9.11.2018

   

 Čeps Cup dívky

Dívky z pátých tříd jely 24.10. do Týnce nad Labem poměřit své florbalové síly. Více...
Vloženo 24.10.2018
   

 Florbal 5. tříd

Turnaj smíšených družstev proběhl v Kolíně 22.10. Více...
Vloženo 24.10.2018
   

 Štafeta Emila Zátopka

Pět štafet prvního stupně si zkusilo zaběhnout trať 5 km (25 x 200 m) a pokořit Zátopkův rekord 13:57,2. Více...
Vloženo 24.10.2018
   

 Přednáška o legionářích

U příležitosti blížícího  100. výročí vzniku Československé republiky se v naší škole uskutečnila 11.10.2018 přednáška  pro žáky 8. a 9. tříd. o legionářích. Více...
 Vloženo 15.10.2018
   

 Směrnice  Školní stravování

Ředitelka školy vydala směrnici upravující pravidla školního a závodního stravování. Tato směrnice je k nahlédnutí v Dokumentech a na stránce školní jídelny.
Vloženo 9.10.2018
   

 Školní platby

Vážení rodiče, platby stravného zasílejte prosím na účet č. 30015-420546309/0800 pod variabilním symbolem, který vám přidělila paní Bílková. Ostatní platby, tj. za sešity, kroužky, ŠD, ŠK, výlety a pod. zasílejte na účet č. 0420546309/0800 pod variabilním symbolem, který má dítě uvedený v ŽK. Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení dítěte a účel platby (kroužek, výlet, ...). V případě, že zašlete stravné na "školní" účet a naopak, nemůže být platba zaúčtována a částka vám bude vrácena.

Vloženo 25.9.2018


   

Přespolní běh  

přes chladné počasí se našim žákům na okresním kole přespolního běhu dařilo dosáhnout  kvalitních osobních výsledků. Více...
Vloženo 26.9.2018


   

 Odhlašování obědů

Vážení rodiče, dovoluji si reagovat na váš požadavek ohledně odhlašování obědů v případě prvního dne nemoci. Od 1.10. 2018 bude možné odhlásit oběd v pondělí ráno do 6:45 na telefonním čísle 721 339 035. Toto telefonní číslo slouží k odhlašování obědů pouze v pondělí v případě náhlého onemocnění dítěte. Jiný důvod odhlášení oběda v pondělí ráno nebude akceptován! Pokud bude systém fungovat bez problémů, pokusíme se rozšířit tuto službu i na další dny v týdnu. Odhlásit oběd bude možné pouze na 1 den na telefonní číslo, které bude příští týden uvedeno v provozním řádu školní jídelny a na webu školy. Snažíme se stravovací služby zlepšovat, prosím tedy o trpělivost.

S pozdravem Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ

Ve Velkém Oseku 21.9. 2018


   

 Kurz OSV

 Každoročně se na začátku září koná seznamovací kurz OSV pro žáky 6.tříd. Více...
 Vloženo 23.9.2018
   

 Atletický trojboj a čtyřboj

Osecké atletické naděje přivezly z Kolína plný pomyslný košík medailí. Více...
Vloženo 21.9.2018


   
 

Informace k výskytu vší

 Vloženo 19.9.2018

   
 

   

 


Sprinter školy

 Ve čtvrtek 6.9. se konaly školní závody ve sprintu. Více...
 Vloženo 10.9.2018

 
 

 Školní řád   
 OPRAVA NABÍDKY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
KROUŽEK ATLETIKY SE BUDE KONAT POUZE V PÁTEK


   

 Karta ISIC a slevy v dopravě žáků a studentů

Od 1. září 2018 začnou platit nové slevy ve veřejné dopravě pro žáky a studenty, sleva  činí 75% z ceny běžného jízdného a dostane ji každý cestující ve věku od 6 do 18 let a každý žák/student od 18 do 26 let. Tyto podmínky platí ve veřejné linkové a železniční dopravě, a to bez omezení cíle cesty a bez jakéhokoliv časového omezení. Tato nová sleva tedy ruší dosavadní systém žákovského jízdného. K prokázání věku je potřeba doklad s fotografií, datem narození a jménem - žáci, kteří mají ISIC kartu nepotřebují na slevu žádný jiný doklad.

Vloženo 31.8.2018

   

 Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018 a rozloučení s vycházejícími žáky

Vloženo 30.6.2018, upraveno 2.7.2018

   

 Přihlašování obědů na školní rok 2018/2019

Co potřebujeme k přihlášení strávníka na školní rok 2018/2019

-     1. Vyplněnou přihlášku ke stravování

-     2.   Kartu ISIC, nebo 100,- Kč na čip (záloha na čip je vratná, po vrácení nepoškozeného, funkčního čipu) - bez karty, nebo čipu strávník nemůže být přihlášen ke školnímu stravování

-     3. V případě platby v hotovosti finanční hotovost

 

Ke školnímu stravování se můžete přihlašovat od 27.8.2018, od 8.00 do 11.00 hod.

Přihlášku si můžete vyzvednout ve školní jídelně.


   

 Zamykání kolostavu před školou

 Žáci, kteří si nechávají svá kola a koloběžky ve školním kolostavu, si v ředitelně školy vyzvednou klíč od dvířek. Klíč bude zapůjčen oproti vratné záloze 100,- Kč.
Vloženo 24.5.2017