Aktuality Kalendář školních akcí 

  Upraveno 30.8.2019 

 
Vloženo 23.9.2019

 

 

 Sprinter školy

Vloženo 5.9.2019
   
 Vážení rodiče, do 30.9.2019 prosím uhraďte poplatek za kroužky školního klubu a školní družinu na 1. pololetí. Platbu proveďte na účet školy vedený u České spořitelny č.  0420546309/0800, s variabilním symbolem žáka (najdete v žákovské knížce). Do zprávy pro příjemce napište příjmení dítěte a kroužky, které dítě navštěvuje.

   

 Rozlučka 2019

 Vloženo 22.7.2019

   

   

 Školní řád   

 Karta ISIC a slevy v dopravě žáků a studentů

Od 1. září 2018 začnou platit nové slevy ve veřejné dopravě pro žáky a studenty, sleva  činí 75% z ceny běžného jízdného a dostane ji každý cestující ve věku od 6 do 18 let a každý žák/student od 18 do 26 let. Tyto podmínky platí ve veřejné linkové a železniční dopravě, a to bez omezení cíle cesty a bez jakéhokoliv časového omezení. Tato nová sleva tedy ruší dosavadní systém žákovského jízdného. K prokázání věku je potřeba doklad s fotografií, datem narození a jménem - žáci, kteří mají ISIC kartu nepotřebují na slevu žádný jiný doklad.

Vloženo 31.8.2018

 Zamykání kolostavu před školou

 Žáci, kteří si nechávají svá kola a koloběžky ve školním kolostavu, si v ředitelně školy vyzvednou klíč od dvířek. Klíč bude zapůjčen oproti vratné záloze 100,- Kč.
Vloženo 24.5.2017