ZŠ Velký Osek
Základní škola
Velký Osek

Cíle školy


Vzdělávací -poskytnout kvalitní základy všeobecného vzdělání. Rozvíjet osobnost žáka, vést ho k vlastní samostatnosti a vlastní odpovědnosti. Probudit v dítěti touhu po celoživotním vzdělávání, rozvíjet žáky nadané, pomáhat žákům se specifickými potřebami.

Výchovné – rozvoj osobnosti, která dokáže samostatně myslet, rozhodovat se a vést následky svého jednání. Uznávat demokratické a mravní hodnoty, žít zdravě a chovat se ekologicky.


Zásady pro žáky

  • Slušně pozdravím
  • Nevyrušuji, respektuji ostatní
  • Neničím majetek školy ani ostatních
  • Mluvím slušně, poprosím, poděkuji, nepoužívám hrubá slova
  • Nechodím za školu
  • Nekouřím, neužívám návykové látky
  • Jsem hrdý na svou školu
  • Během vyučování mám vypnutý mobil
  • Na internetu se chovám bezpečně
Naši sponzoři