ZŠ Velký Osek
Základní škola
Velký Osek

Konzultační hodiny


Výchovná poradkyně

Mgr. Marie Vyhňáková
E-mail: marie.vyhnakova@zsvelkyosek.cz

 


Metodik prevence rizikového chování

Mgr. Radka Fischová
E-mail: radka.fischova@zsvelkyosek.cz

konzultační hodiny: pondělí 8:00 - 10:00 hod

 

 


Školní psycholog

Mgr. Gabriela Kratochvílová
E-mail: gabriela.kratochvilova@zsvelkyosek.cz

Sudý týden
pondělí, úterý: 7:00 - 14:00

Lichý týden
pondělí, úterý, středa 7:00 - 14:00

Po dohodě je možný i jiný čas v uvedených dnech

 

Konzultační hodiny učitelů 2. stupně

(po předchozí dohodě)

jméno

termín (den, čas)

Fischová Radka, Mgr.

úterý 13:25 – 14:10

Fromová Lucie, Mgr

pátek 9:00 – 9:30

Hartmanová Romana, Mgr.

úterý 10:50 – 11:35

Jílková Alena, Ing.

úterý 8:00 – 8:45

Jílková Michaela, Mgr.

úterý 8:00 – 8:45

Kratochvílová Andrea, Mgr.

čtvrtek 9.00 – 9:30

Muniová Marcela, Mgr.

pondělí 10:00 – 11:00

Plášilová Libuše, Mgr.

středa 12:30 – 13:00

Seifrtová Václava, Mgr.

středa 10:50 – 11:30

Strejčková Zuzana, Mgr.

pondělí 14:00 – 14:45

Šašková Alena, Mgr.

pondělí 9:45 – 10:15

Šašma Pavel, Mgr.

úterý 12:00 – 13:00

Vaculíková Leona, Mgr.

úterý 15:15 – 15:45

Vyhňáková Marie, Mgr.

úterý 9:00 – 9:30

 

Naši sponzoři