ZŠ Velký Osek
Základní škola
Velký Osek

Konzultační hodiny


Výchovná poradkyně

Mgr. Marie Vyhňáková
E-mail: marie.vyhnakova@zsvelkyosek.cz

 


Metodik prevence rizikového chování

Mgr. Radka Fischová
E-mail: radka.fischova@zsvelkyosek.cz

 

 


Školní psycholog

Mgr. Gabriela Kratochvílová
E-mail: gabriela.kratochvilova@zsvelkyosek.cz

Sudý týden
pondělí, úterý: 7:00 - 14:00

Lichý týden
pondělí, úterý, středa 7:00 - 14:00

Po dohodě je možný i jiný čas v uvedených dnech

 

Naši sponzoři