ZŠ Velký Osek
Základní škola
Velký Osek

Konzultační hodiny


Výchovná poradkyně

Mgr. Marie Vyhňáková
E-mail: marie.vyhnakova@zsvelkyosek.cz

Úterý: 11:00 - 12:30
Pátek:  8:00 - 8:45

Po předchozí dohodě je možný i jiný termín


Metodik prevence rizikového chování

Mgr. Radka Fischová
E-mail: radka.fischova@zsvelkyosek.cz

Středa: 8:00 - 8:30

Po dohodě je možný i jiný termín

 


Školní psycholog

Mgr. Gabriela Kratochvílová
E-mail: gabriela.kratochvilova@zsvelkyosek.cz

Sudý týden
pondělí, úterý: 7:00 - 14:00

Lichý týden
pondělí, úterý, středa 7:00 - 14:00

Po dohodě je možný i jiný čas v uvedených dnech

 

Konzultační hodiny vyučujících druhého stupně - rodiče se vždy musí předem ohlásit (telefonicky, e-mailem)

Mgr. Radka Fischová
radka.fischova@zsvelkyosek.cz
Středa 8:00 - 8:30

Bc. Lucie Fromová
lucie.fromova@zsvelkyosek.cz
Čtvrtek 13:30 - 14:00

Mgr. Romana Hartmanová
romana.hartmanova@zsevelkyosek.cz
Čtvrtek 10:50 - 11:35

Ing. Alena Jílková
alena.jilkova@zsvelkyosek.cz
Čtvrtek 8:00 - 9:00

Mgr. Michaela Jílková
michaela.jilkova@zsvelkyosek.cz
Úterý 13:25 - 14:10

Mgr. Marcela Muniová
marcela.muniova@zsvelkyosek.cz
Úterý 8:00 - 8:45

Mgr. Libuše Plášilová
libuse.plasilova@zsvelkyosek.cz
Středa 11:45 - 12:15

Mgr. Václava Seifrtová
vaclava.seifrtova@zsvelkyosek.cz
Středa 10:50 - 11:20

Mgr. Zuzana Strejčková
zuzana.strjckova@zsvelkyosek.cz
Pondělí 14:30 - 15:00

Mgr. Alena Šašková
alena.saskova@zsvelkyosek.cz
Pondělí 11:45 - 12:30

Mgr. Pavel Šašma
pavel.sasma@zsvelkyosek.cz
Úterý 12:35 - 13:20

Mgr. Leona Vaculíková
leona.vaculikova@zsvelkyosek.cz
Pondělí 15:15 - 16:00

Mgr. Marie Vyhňáková
marie.vyhnakova@zsvelkyosek.cz
Pondělí 14:20 - 15:00

Naši sponzoři