ZŠ Velký Osek
Základní škola
Velký Osek

Naši sponzoři


Děkujeme všem našim sponzorům za pomoc, kterou naší škole poskytují.

Roušky pro zaměstnance školy

Ing. Olga Grunclová

Muškáty za okny školy

Zahradnictví ADAVO
Velký Osek

Keřová magnolie

Ing. Alena Jílková

Orffovy nástroje do 1.B

Manželé Forejtovi

5 000,- Kč na knihy do 2.A

TPCA

Logo TPCA

5 000,- Kč na stavebnice "Roto z Vysočiny" pro 1.A a 1.B
Stavebnice Stavebnice

TPCA

Logo TPCA

500,- Kč na hračky pro třídu 3.A

Mgr. Helena Babáková

1 000,- Kč na hračky pro třídu 3.A

Roman Rojčík

30 000,- na hry a hračky do školního klubu

TELSIG-servis, spol.s.r.o.

4 300,- Kč na školní výlety 3.A a 3.B

Radka Stepak s.r.o.

Nákup elektronické bicí soupravy

TPCA

Logo TPCA

Nákup 28 kusů loutek pro 2.A

TPCA

Logo TPCA

Údržba fotbalového hřiště

Zahradní centrum
Parkon Libice nad Cidlinou
Ing. Zdeněk Kalaš

Logo Parkon

Příspěvek 4 000,- Kč  na nákup přístroje Big shot

manželé Fagošovi

Těžítka na odměny pro sportovce

Sklárny Velký Osek
Ing. Machálek

Rytmické nástroje pro 1.A

TPCA

TPCA

Zbytkový a odřezkový materiál pro školní dílnu 

Supermarket OBI prostřednictvím pana Czaka

Nákup nářadí pro školní dílnu

TPCA

TPCA

Příspěvek 3 000,- Kč na nákup dvou interaktivních učebnic pro 2. třídu

Renata Poláková

Naši sponzoři