ZŠ Velký Osek
Základní škola
Velký Osek

Zájmová činnost


Kroužky školního klubu pro školní rok 2023/2024

Činnost kroužků bude zahájena 1.10. Kroužek, který se koná každý týden, se uskuteční 13x za pololetí. Minimální počet přihlášených žáků pro otevření kroužku je 10. Přihlášku odevzdejte třídní učitelce. Poplatek za kroužek musí být uhrazen od 18.9 do 30.9.2023, ve 2. pololetí do 31.1.2023. Úhradu kroužků proveďte na účet školy vedený u České spořitelny č.  0420546309/0800, s variabilním symbolem žáka (najdete v žákovské knížce). Do zprávy pro příjemce vypište kroužky, které bude dítě navštěvovat. Přihlášený žák je povinen kroužek navštěvovat a absenci omlouvat. Ukončit docházku na kroužek je možné formou písemné žádosti zákonného zástupce, peníze se nevracejí.

přihláška:

přihláška 23,24.docx (14.4 kB)

 

 

 

-

den

název

čas

vedoucí

určeno pro

cena za pololetí

 

 

 

středa

Florbal

13 -14

Mgr. Muniová

5.-9. tř.

500,-

středa lichý

Zájmová čeština 

13-14

Mgr. Plášilová

9.tř.

300,-

středa sudý

Zájmová matematika

13-14

Mgr. Vaculíková

9.tř.

300,-

středa sudý

Výtvarný kroužek

13-14

Mgr. Plášilová

6—9.tř.

250,- +200 (materiál)

 

středa

Výtvarný kroužek

13 - 14

p. Černá

1.st.

500,- materiál

den

název

čas

vedoucí

určeno

cena za pololetí

 

 

Naši sponzoři