ZŠ Velký Osek
Základní škola
Velký Osek

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ŠD

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Počet oddělení:  4     -   I. oddělení  ved. vych.  Jana  Formánková  

                                       -  II. oddělení  vych.  Daniela  Teplá  

                                       -  III. oddělení  vych.  Jana  Ledvinková 

                                       -  IV. oddělení  vych.  Dagmar  Legrová  

Školí klub -   vychovatelka Klára  Holubová

 

HLAVNÍ  CÍLE  VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ  PRÁCE  PRO  TENTO  ROK

Provoz a organizace ŠD vzhledem ke COVID-19 se upravuje podle měnící se epidemiologické situace. Jednotlivá oddělení se nesmí spojovat, z tohoto důvodu se odkládají společné akce v budově školy. Doporučují se pouze aktivity v jednotlivých ŠD, nebo společné venku.

 • seznámení účastníků s bezpečnostními hygienickými pravidly ve ŠD  v období ohrožení COVID-19,
 • s prostředím jednotlivých oddělení ŠD, s režimem a řádem ŠD, s řádem dětského průlezkového hřiště ŠD a poučení účastníků o správném chování a vystupování ve ŠD, o bezpečnosti při jednotlivých činnostech a pracích
 • poučení účastníků o opouštění ŠD (roušky), pohybu po prostorách školy i v šatnách
 • dodržování zásad správného stolování

 

VZDĚLÁVACÍ -   Pokračujeme v aktivitách rozvíjejících ICT - cílem aktivity je rozvoj  kompetencí v oblasti využívání nových vzdělávacích metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT), rozvoj digitálních kompetencí a kreativity účastník a jejich aktivní zapojení do procesu vzděláván

 -  Prohlubování a rozšiřování, vytváření a upevňování vědomostí, dovedností a návyků.                           

 -  Úklid ve ŠD, každá hračka, stavebnice a věci mají své místo.

 -  Uspokojování a rozvíjení individuálních zájmů účastníků ŠD.

 -  Umožnění rekreačních činností, pobyt venku každodenně nebo alespoň jednou týdně na celoodpolední vycházky v rámci možností dále od školy.

 -  Rozvoj pohybových aktivit – sportovní hry a soutěže v rámci oddělení nebo mezi nimi.

-  Návyky samostatné práce, podpora kreativity a rozvoj vlastní osobnosti.

-  Předpoklady pro správnou životosprávu (obědy,svačiny), pitný režim (nádoby na doplnění lahviček na chodbě

 -  Upevňování slušného chování nejen ve škole, ale i v jídelně, na ulici i na veřejnosti – vypustíme sprostá slova ze svého slovníku! (desatero pravidel slušného  chování)

 

VÝCHOVNÝ:   -  vytrvalost, samostatnost

-  smysl pro kolektiv, spolupráce při řešení problémů, rozvoj vzájemných vztahů

-  upevňování a vylepšování vztahů v kolektivu mezi účastníky – 1x denně společná kolektivní činnost v každém oddělení zvlášť

-  úcta k lidské práci – neničíme práci jiných spoluúčastníků

-  pravidelnost ve střídání práce, hry, zábavy a odpočinku

-  smysl pro pořádek v ŠD, při práci, ale i třídění odpadu

-  estetické cítění – výrobky účastníků, výzdoba ŠD, nástěnky

-  podpora při vytváření vlastních názorů

-  upevňování návyků denních i celotýdenních činností

-  dodržování pořádku nejen v osobních věcech!!!

 

 HLAVNÍ  ÚKOLY  VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍCH  ČINNOSTÍ  V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH  OBDOBÍCH:

 • PODZIM   -  tématický okruh:
 •         1) Zahájení  celoročních her v jednotlivých ŠD

2) Aktivity rozvíjející ICT

3) Podzimní výzdoba a přáníčka

            4) Haloween, Dušičky

              5) Podzimní sportovní soutěž MÖLLKI    

             6) Advent  -   vánoční  tradice (vyrábění  dárků,  pečení, výzdoba, předvánoční korálkování???)    

              7) Vánoční sportovní turnaj BOLLO  BALL                                                       

 • 22. 9. - PRVNÍ  PODZIMNÍ  DEN
 • SOUTĚŽ  MEZI  ODDĚLENÍMI  - PODZIMNÍ  SKŘÍTEK
 • práce s přírodním materiálem
 • 1.10. – MEZINÁRODÍ  DEN  SENIORŮ – výroba přáníček a podzimní dekorace a výzdoby
 • PODZIMNÍ  SPORTOVNÍ  SOUTĚŽ  MEZI  ODDĚLENÍMI  ŠD  MÖLLKI
 • 26.10. -  HALLOWEEN -  KARNEVAL  DUCHŮ  
 • 27. – 31.10. PODZIMNÍ  PRÁZDNINY
 •  2.11. -  PAMÁTKA  ZESNULÝCH – DUŠIČKY
 • 11.11. – sv. MARTIN – pečení svatomartinských  rohlíčků
 •  12.12.-  III. ADVENTNÍ  STŘÍBRNÁ  NEDĚLE (svíčka přátelství)
 •  13.12.-  sv. LUCIE
 •  19.12.-  IV. ADVENTNÍ  ZLATÁ  NEDĚLE (svíčka lásky), ŠTĚDRÝ  DEN
 •  21.12.-  PRVNÍ  ZIMNÍ  DEN

 

 • ZAHÁJENÍ  CELOROČNÍCH  HER  v každém oddělení  ŠD
 • vzpomínka na letní prázdniny
 • PRÁCE  S TABLETY – ICT – poučení o správném zacházení
 • práce s přírodninami, s papírem PODZIMÁČEK ( podzimní motivy – houby, zvířátka, ovoce na zavěšení, zápichy, krajinky, koláže)
 • výzdoba na HALLOWEEN  –  práce s papírem  -  vystřihování, skládání, omalovánky

                                -    dlabání  dýní – dýňová strašidýlka, svícny

 • vánoční výroba dárků, výrobků na vánoční jarmark  obce (použití ekomateriálu), výzdoba (adventní věnce, kalendáře, betlém, girlandy, výzdoba do oken)
 • vánoční pečení – perníčků, perníkové chaloupky, vizovické či slané těsto
 • Diakonie v Libici nad Cidlinou -  aktuální dekorace a výzdoba k ročnímu období

 

 •    ZIMA   -   tématický  okruh: 
 •  1) Vánoční svátky (vánoční symboly)
 •  Zimní sportovní turnaj Lov rybiček
 •  
 •  -  AKCE  NA  TOTO  OBDOBÍ:
 • 21.12. -  PRVNÍ  ZIMNÍ  DEN
 • 23.12. 2021 -  2.1. 2022 -  VÁNOČNÍ  SVÁTKY
 • ZIMNÍ   HRÁTKY  SE  SNĚHEM  A  NA  LEDU (???)
 • 4.2. –  POLOLETNÍ  PRÁZDNINY
 • ZIMNÍ  SPORTOVNÍ  TURNAJ  MEZI  ODDĚLENÍMI  ŠD  LOV  RYBIČEK
 • 14.2. – 18.2. JARNÍ  PRÁZDNINY
 • 14. 2. -  VALENTÝNSKÉ  DISCOHRÁTKY  + otevření schránky
 • 21. 2. -  ZAHÁJENÍ  PROJEKTU  MASOPUSTNÍ  TRADICE
 • MASOPUSTNÍ  VÝZDOBA  PRO  DIAKONII V LIBICI  NAD  CIDLINOU
 • 1.3. -  MASOPUSTNÍ  MAŠKARNÍ  KARNEVAL
 • 2.3. -  UPÁLENÍ  MASOPUSTA  NA  POPELEČNÍ  STŘEDU
 • přivítání  Nového roku  2022 – vánoční zážitky
 • zimní radovánky dle počasí (sněhové války, stavba sněhových soch, bunkrů, bruslení, skluzavky)
 • založení  VALENTÝNSKÉ  SCHRÁNKY
 • práce s papírem – Valentýnské gratulace, masopustní masky, girlandy, květy na výzdobu (využití ekomateriálu a dalších materiálů)
 •  MASOPUSTNÍ  TRADICE  -  výroba  MASOPUSTA
 • masopustní pečení – koblížků, šplochana, preclíků, pražení kukuřice, pečení jidášů
 • ruční práce – učíme se drhat, vyšívat, uzlíkovat, tkát, … nové techniky)
 • výroba rytmických hudebních  nástrojků

 

 • JARO   -   tématický  okruh:     
 •  1)   Velikonoční svátky

     Výroba velikonočních  dekorací

2) Velikonoční korálkování (???)

3) Vynášení  MORANY

4) týden  KOSMONAUTIKY

     5)   FILIPOJAKUBSKÁ  NOC  -   ČARODĚJNICE

     6)   JARNÍ  SPORTOVNÍ  SOUTĚŽ  DRUŽSTEV KULIČKIÁDA 

     7) DEN  DĚTÍ  -  soutěže  a  hry

      -   RULETA  ŠTĚSTÍ

 

 • „ KULIČKIÁDA“ – JARNÍ  SPORTOVNÍ  SOUTĚŽ  DRUŽSTEV
 • 20.3. -  – PRVNÍ  JARNÍ  DEN
 • 22. 3. – 31.3.  VYNÁŠENÍ  MORANY – vítání  jara
 • 9. 4.  -   DÍVČÍ  POMLÁZKA
 • 14.4. –  18.4. - VELIKONOČNÍ  SVÁTKY/ PRÁZDNINY
 • 29.- 30 .4. -  FILIPOJAKUBSKÁ  NOC  -  PÁLENÍ  ČARODĚJNIC
 • KULIČKIÁDA, JARNÍ  OPIČÍ  DRÁHA  PO  PRŮLEZKÁCH
 • 8. 5. -  DEN  MAMINEK
 • 15. 5. -  DEN  RODIN -  ODPOLEDNE  HER  A  SOUTĚŽÍ   PRO RODIČE
 • 22. 5. – RUČNÍKOVÝ  DEN  (23. - 27.5. celotýdenní vesmírný projekt)
 • 31. 5. - DEN  OTEVÍRÁNÍ  STUDÁNEK
 • 1. 6.  -  DEN  DĚTÍ  -  RULETA  ŠTĚSTÍ
 • 3. 6.  -  CELODRUŽINOVÝ  ODPOLEDNÍ  VÝLET  (???)

 

 • Práce s papírem – velikonoční zápichy, košíčky a stojánky na vejce, jarní výzdoba, závěsy do oken, použití ekomateriálu, výroba čarodějnice na upálení, jarní koláže, gratulace
 • Práce s proutím a pedigem – pletení pomlázek, věnečků, košíčků, velikonočních motivů z pedigu a šénu
 • Malování vajec –  použití různých materiálů
 • Práce se šustím – výroba smrtky, čarodějnic, pavoučí síť s pavoučky (využití origamy)
 • Rej čarodějnic s opékáním buřtíků a vařením čarovného nápoje v kotlíku, zpěv u ohně s kytarou a vyrobenými rytmickými nástrojky
 • Dárek pro maminku a tatínka – použití netradičních materiálů, barev a technik – batikování, ubrousková technika, kouzelné barvy, smršťovací papír (klíčenka přívěšek)
 • dopravní znalosti – dopravní značky, situace, výbava kola, bezpečná jízda na kole…
 • Celoodpolední vycházky do přírody CESTOU – NECESTOU – poznáváme okolí V.Oseka

 

   3) ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 2021/2022

 • MĚSÍC  SPORTU  A  DOPRAVNÍCH  HER  - CYKLISTICKÁ  STEZKA
 • 19. 6. -  DEN  TATÍNKŮ
 • ZÁVĚREČNÝ  SPORTOVNÍ  TURNAJ  MEZI  ODDĚLENÍMI  ŠD
 • 21. 6.  - PRVNÍ  LETNÍ  DEN
 • 30. 6.  - UKONČENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU  2021/2022

 

 • Cyklistická překážková stezka s dopravními značkami
 • Den dětí – netradiční soutěže a hry pro všechny účastníky ŠD

– odměna „RULETOU ŠTĚSTÍ“

 • Dokončení veškerých prací na výrobcích, rozdání výkresů a výrobků účastníkům ŠD
 • Nápady na různé hry pro použití na prázdninové chvilky
 • Zpěv veškerých naučených písní během školního roku za doprovodu kytary a rytmických nástrojků
 • VYHODNOCENÍ  CELODRUŽINOVÝCH  AKTIVIT  VE  ŠD

 

SHRNUTÍ:   - Tvořivě  využívat  programů  výchovně-vzdělávacích činností  z ŠVP ŠD

                       -  Po celý  šk. rok  zaměřit  pozornost  na národní  zvyky  a  tradice

                       -  Věnovat se příležitostně  sportu  a  branné  činnosti – turnaje

                       -  Využívání společných činností k upevňování vztahů v kolektivu

                       -  Připravovat  dárky  k různým  příležitostem ( využívat nové techniky)

                       -  Dále spolupracovat  s Diakonií  Libice  nad  Cidlinou (vedeme účastníky k úctě a lepšímu chování vůči seniorům)

                       -  Aktivně  spolupracovat  s třídními  učitelkami  i  s rodiči  účastníků

                       -  Příprava  na vyučování – hlavolamy, didaktické a dopravní hry, hra na školu, luštěnky,  kvízy, pexesa, inspirativní a společenské hry, hry v kruhu                                          

                       -  Na  konci  šk.roku  závěrečné  rozloučení  s účastíky 

                         -  EVALUACE  NAŠÍ  CELOROČNÍ  ČINNOSTI  VE  ŠD – VÝROČNÍ  ZPRÁVA

 

                                   

Vypracovala  ved.  vychovatelka   Jana  Formánková

 

                                                                                             

Datum vložení: 22. 9. 2021 18:02
Datum poslední aktualizace: 22. 9. 2021 18:38
Autor: Správce Webu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Naši sponzoři