ZŠ Velký Osek
Základní škola
Velký Osek

Mgr. Zuzana Strejčková


Odpovědi na dotazy rodičů z třídních schůzek dne 2.1.2017

Dovolte mi, abych podala vysvětlení k dotazům nebo připomínkám, které zazněly na třídních schůzkách.

1.      Kapacita školní družiny. V loňském roce jsme navýšili kapacitu družiny na 120 dětí. Vyšší počet dětí není možný, hygienické podmínky jsou velmi přísné a ve škole nejsou prostory pro rozšíření kapacity družiny. Tento problém řešíme ve spolupráci s obcí a věřím, že se nám podaří vybudovat nové prostory pro školní družinu. Samozřejmě, že to ještě bude chvíli trvat. V řádu školní družiny jsou uvedena kritéria pro přijímání dětí. Snažili jsme se vyhovět i rodičům dětí, které se nedostaly do družiny, zřízením prostoru pro školní klub ve sklepních prostorách školy. Tuto místnost postupně vybavujeme. Podařilo se nám získat sponzorský dar od firmy Telsig na nákup hraček v hodnotě 30000,- Kč.

2.   Příchod dětí do školní družiny do 7:20. Opět se odvolávám na řád školní družiny, kde byli rodiče seznámeni s provozem družiny a seznámení podepsali. Tímto opatřením chceme zabránit konfliktům malých dětí s těmi většími a dále jsme zabránili tomu, aby větší děti vstupovaly do školy předčasně. Školní klub ráno není možné zabezpečit. Žáci jsou do školy vpuštěni v 7:40. Autobus přijíždí před půl osmou a osecké děti mohou přijít na 7:40.

3.    Vyzvedávání dětí z vyučování rodiči. Tady bohužel není možné jiné řešení. Vycházíme z nařízení MŠMT. Na druhou stranu si myslím, že to není takový problém. Pokud jde rodič s dítětem k lékaři, musí ho tam doprovodit. Další případ může nastat, pokud se dítěti udělá špatně. Tady je snad zřejmé, že dítě mít doprovod musí. 

4.  Kroužky. Rozšíření nabídky kroužků je složité z několika důvodů. Jednak je to kapacita prostor. Tělocvična je využívána na 100% (viz tabulka obsazení tělocvičny) do 15:00 školním vyučováním, později místními spolky. Rodiče musí využít nabídky zájmových organizací (např. Sokol nebo Baryba) neboť není možné personálně kroužky zajistit. Již několikrát jsem vyzývala SRPDŠ k zapojení do zájmové činnosti dětí. Není možné zajistit vedoucí kroužků pouze z řad učitelů. Pokud bude mít někdo z rodičů zájem s dětmi pracovat, samozřejmě to uvítáme. V odpoledních hodinách je možné vést kroužek keramiky, počítačů, dílen apod.

5.   Termín třídních schůzek. Dny schůzek pravidelně střídáme. V loňském roce jsme uspořádali anketu, zda změnit čas schůzek. Odpovědělo asi 10 rodičů. Tentokrát jsme termín posunuli na 16:00. Nemyslím si, že to bylo dobře. Rodiče přicházeli už v 15:00 a potom zde dlouho čekali. Třídní schůzky nebývají tak často, aby si rodiče nemohli udělat čas a většina to tak vidí také. V případě, že se rodič nemůže v uvedený den dostavit, je samozřejmě možné se s vyučujícím domluvit individuálně. Příští schůzky budou tedy od 15:30. 

6.    Vyjádření k události mezi dětmi před školou dne 22.9. Událost, která se odehrála, je velmi smutná. Žáci, kteří se zúčastnili, se nezachovali správně, ať už přímí účastníci rvačky nebo přihlížející. Je politováníhodné, že této rvačce přihlíželo i několik rodičů a nezasáhli. Jelikož se celá událost odehrála po vyučování a mimo školu, celou situaci řeší policie. Ve škole jsme s dětmi promluvili o vzájemné toleranci a řešení konfliktů.

Doufám, že se situace nebude opakovat a budeme řešit každý problém netolerance a násilí.

V případě, že jsem neodpověděla na všechny dotazy nebo je třeba některý problém vysvětlit podrobněji, můžete se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ

5.10. 2017


Odpověď ředitelky školy na podnět ve schránce důvěry týkající se počtu hodin kroužků za pololetí

 Počet 13 byl stanoven tak, aby bylo možné kroužky odučit. To znamená, pokud začínají kroužky v říjnu (od října proto, aby byly uhrazeny platby za kroužky), do konce pololetí je to 13 týdnů. Někdy se stane, že kroužek odpadne z důvodu nemoci vedoucího, pedagogické rady apod. Dále je třeba dodržovat rovné podmínky pro všechny, rodiče musí mít jistotu, že zaplatili za určitý počet hodin.

Co se týká kroužku gymnastiky, navrhuji tento problém řešit s vedením Sokola. Po ukončení činnosti kroužku, je možné prostory tělocvičny využívat Sokolem.

Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ

4.5. 2017

 

Vážení rodiče,

V poslední době se objevilo několik kritických hlasů hodnotících mé vedení školy. Nejsem správný manažer, některým dětem nadržuji, některé šikanuji (někdy se kupodivu jedná o jedno a totéž dítě), jsem nespravedlivá. Nechci se obhajovat, pokusím se vysvětlit svoje postoje a názory. Když jsem vstupovala do této funkce, věděla jsem, že jdu s kůží na trh. Ale jsem přesvědčená o tom, že pokud má škola fungovat jako vzdělávací a výchovná instituce, musí mít pravidla a ta pravidla musí být dodržována. Snažím se pravidla nastavit tak, aby chránila všechny osoby ve škole, ty silné i ty slabé. A myslím nejenom fyzickou sílu, ale i psychickou odolnost. Vím, že každý rodič nerad slyší, že jeho dítě zlobí nebo má nějaké problémy. Nám se to také neříká dobře a nemáme z toho radost, ale to přece neznamená, že nad tím zavřeme oči. Já ani nikdo z mého týmu nechceme vašemu dítěti ublížit. Chceme s vámi spolupracovat, abychom z dětí vychovali čestné lidi, kteří dokážou ve společnosti nalézt svoje místo. Není pro mne důležité, jestli z dítěte bude vysokoškolský profesor nebo dělník v továrně. Důležité je, zda si řeknu, že jsem udělala vše pro to, aby obstál ve společnosti.

Proto bych vás chtěla požádat o spolupráci. Prostudujte si, prosím, školní řád, a pokud budete mít nějaké připomínky k jeho znění, neváhejte mne kontaktovat a vaše připomínky spolu prodiskutujeme. Můžete je také adresovat SRPDŠ nebo školské radě.

Náš vzdělávací program se jmenuje „Škola pro život, škola, do které chodíme rádi.“ Vzdělání je to nejlepší, co můžeme dětem poskytnout. Pokusme se tedy společnými silami vybudovat školu, kde se děti budou cítit bezpečně a rodiče budou učitelům důvěřovat. Věřím, že se nám to podaří.

Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ

11.4.2017

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

ve dnech 17.- 23. 10. navštívilo 45 dětí naší školy Anglii. Bydleli jsme v okolí přímořského města Eastbourne v rodinách. Dopoledne probíhala výuka ve škole. Škola nám všem připomněla Bradavice z Harryho Pottera.  Děti byly rozděleny do 3 skupin a probíraly témata jako je „Jídlo, Oblečení, Olympiáda, Popis osoby apod.“ Pokud někdo očekával, že škola bude super moderní, mohl být trochu zklamán. Děti prohlásily, že naše škola je mnohem lépe vybavena než tato škola. A to se jednalo o soukromou školu. Myslím, že je dobře, že si děti uvědomily, že naše škola je moderní a mají k dispozici spoustu techniky.

Program jsme měli opravdu nabitý. První den jsme si prohlédli moderní Londýn, vyzkoušeli jsme jízdu „nadzemkou“ a lanovkou, která byla vystavěna v době olympiády. Pro všechny to byl úžasný zážitek. Večer se děti rozjely do rodin. Přestože jsme je upozornili na zvláštnosti anglického bydlení, druhý den byly děti plny dojmů a zážitků. Překvapily je jejich pokoje, které jsou velmi malé. Nejvíce problémů se vyskytlo v koupelně. Světlo se velmi často rozsvěcí zatáhnutím za provázek, podobně funguje teplá voda ve sprše. U umyvadla naleznete dva kohoutky, jeden s teplou a druhý se studenou vodou. Pokud se nechcete opařit nebo si umýt ruce ve studené vodě, musíte rychle kmitat rukama mezi oběma proudy vody. Chce to určitou zručnost. Podobně musíte prokázat svou zdatnost při splachování toalety, kde je třeba několikrát zapumpovat, než se vám podaří obsah spláchnout. Myslím, že za těch pár dní jsme to vše rychle zvládli. V rodinách jsme se také stravovali. Angličané už nejedí svou klasickou „cooked breakfast“, ale jejich snídaně je každý den stejná, cereálie, jogurt, opečené tousty a pravé anglické marmelády např. pomerančová s kousky kůry. K obědu jsme měli většinou toust se šunkou nebo sýrem. Samozřejmě všichni museli povinně ochutnat čipsy s octovou příchutí. Doporučili jsme dětem ochutnat „fish and chips“, které k Angii určitě patří. Večeřeli jsme v rodině, nejčastěji pizzu, hranolky nebo špagety.

Další den jsme se prošli podél křídových útesů Seven Sisters. Počasí bylo větrné, ale nepršelo, takže vyhlídka na maják a na útesy byla dokonalá. Přestože se jedná o oblíbené místo sebevrahů, nám se zde velmi líbilo a určitě se sem chceme vrátit.

V úterý jsme navštívili Hever Castle, sídlo Jindřicha VIII. Více než hrad samotný, nás zaujalo vodní bludiště. Během chvilky byli někteří úplně mokří. No prostě si to děti užily. Chvilku jsme hledali Petra Hotovce, protože z domova nám přišla zpráva, že už v Londýně se nám Péťa ztratil. Naštěstí to nebyla pravda a všechny nás to pobavilo. Petr napsal domů, že je v pořádku a maminka mohla být klidná

Brigton bylo další místo našeho výletu. Město nás přivítalo prudkým deštěm a silným větrem. Naštěstí jsme měli na programu prohlídka „Sealife centre“- obřího akvária, kde jsme byli v suchu a teple. Po skončení prohlídky ustal i déšť, takže jsme si prohlédli město s krásnými uličkami „Lanes“ a „Royal Pavilon“. Samozřejmě muselo dojít i na nákupy. Nejprve jsme zamířili do cukrárny a ochutnali velmi, ale velmi kyselé bonbóny. Nákup oblečení proběhl v oblíbeném Primarku.

Ve čtvrtek jsme velmi brzy ráno přejeli do Londýna. Nejprve jsme vyzkoušeli jízdu londýnským metrem a potom jsme absolvovali prohlídku historického centra. Později odpoledne jsme lodí přejeli k autobusu. Zde jsme na parkovišti snědli párky na cestu a už před námi byla jenom cesta domů.

Za sebe mohu říci, že výlet byl velmi pěkný a doufám, že se dětem líbil. Pro většinu to byla první zkušenost s návštěvou země, jejíž jazyk se učí. Snad to bude pro některé dobrá motivace k dalšímu studiu. Děti si také uvědomily, že v naší zemi není všechno tak úplně špatné, jak si někteří myslí a posílí to i jejich pocit vlastenectví, který nám chybí.  Díky grantu, který jsme získali, jsme umožnili cestu i těm, pro které by tento výlet byl finančně příliš náročný. Byla bych ráda, kdyby se nám podařil zorganizovat i v dalších letech. Musím poděkovat i cestovní kanceláři Kristof za organizaci a profesionalitu.

 

Ve Velkém Oseku 28.10. 2015                                    Mgr. Zuzana Strejčková

                                                                                                  ředitelka MZŠ

 

Z deníku ředitelky  11.4.2015

Vážení rodiče, konečně jsme se všichni dočkali jara a já mám za sebou více než půl roku práce ve funkci ředitelky Masarykovy základní školy.

Chtěla bych tedy krátce toto období zhodnotit z mého pohledu. V pátek 10.4. jsem obdržela odkaz z obecního úřadu na neoficiální server o škole. Nevím, proč byl tento server zřízen. Mluvila jsem se členy školské rady a ti o tomto kroku pana Mgr.Bureše nevěděli nic. Jedná se tedy o osobní iniciativu pana Mgr.Bureše. Myslím, že pokud jste nespokojeni s mou prací nebo máte připomínky ke mně či škole, není nic jednoduššího než obrátit se přímo na mě osobně nebo prostřednictvím mailu reditelna@zsvelkyosek.cz. V průběhu svého působení jsem nikoho z vás neodmítla a všem odpověděla na dotazy. Jsem si vědoma toho, že některá moje opatření nebyla příliš populární (např. omezený přístup rodičů do školy), ale již dříve jsem se snažila situaci vysvětlit. Mou prioritou je bezpečnost dětí a pro tu udělám vše, co je v mých silách. Musím také dodržovat metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti ve školách a školských zařízeních.  Kamerový systém nám velmi pomohl, dalším krokem je pořízení vysílaček pro paní vychovatelky, aby se mohly domlouvat mezi družinou a hřištěm. MŠMT také vyhlásilo dotační program na zajištění bezpečnosti, do kterého jsme se přihlásili. Sepsala jsem projekt na rozšíření kamerového systému na školní hřiště a zabezpečení vrat. Projekt byl podán a budeme čekat, zda nám dotace bude přidělena.

O tom, že škola chce být součástí veřejného života obce, svědčí Velikonoční jarmark, kterého se zúčastnil velký počet obyvatel Velkého Oseka, ale i přilehlých obcí. Děkujeme všem za účast a příspěvek. Ve škole probíhá počítačový kurz pro dospělé začátečníky, myslím, že velmi úspěšně. Pokud bude zájem ze strany veřejnosti o pokračování nebo opakování, budeme velmi rádi. V březnu nastoupila do školy paní Bhawna Vajglová, jako školní asistent učitelů angličtiny. Paní Bhawna je učitelkou angličtiny a specialistou na jógu, indickou kuchyni a indické tance. Plánujeme uspořádat meditační seminář, konverzační kurz pro dospělé, den s indickou kuchyní apod. Věřím, že i to bude pro občany zajímavé.

Spolupracujeme s místními spolky, které mohou využívat tělocvičnu nebo keramickou dílnu. Dílna byla vymalována a prostředí se zde stalo příjemnější. Tělocvična byla po celou zimu plně využívána. Trápí nás stav podlahy. Její rekonstrukce sice v loňském roce proběhla, ale zatížení je obrovské a budeme muset provést výměnu povrchu. Doufám, že se nám podaří sehnat finanční prostředky na polyuretanový povrch. Úspěšná je naše spolupráce se Sokolem, který se snaží nám při údržbě tělocvičny pomáhat.

Škola se určitě připojí k dalším projektům podporujícím výuku cizích jazyků. Spolupracujeme se 6. základní školou v Kolíně. 4 děti se zúčastní výměnného pobytu do Španělska. V příštím roce bychom chtěli uspořádat vlastní zahraniční zájezd s výukou angličtiny.  Rádi bychom také obnovili školní dílnu a zavedli pracovní vyučování, kde by se děti učily drobné opravy potřebné v domácnosti a seznamovaly se s funkcí domácích spotřebičů.

V blízké době vyhlásíme výběrové řízení na rekonstrukci počítačové učebny, což bude poměrně nákladná záležitost a celá rekonstrukce počítačové sítě proběhne v několika etapách. Část bude financována z příspěvku zřizovatele, část z daru, který jsme obdrželi od firmy AIS Velký Osek, o kterém najdete informaci na školních webových stránkách. Rádi bychom se na stránkách školy všem našim sponzorům věnovali podrobněji, aby s nimi byla seznámena i široká veřejnost. Všichni si publicitu zaslouží, přestože někteří chtějí zůstat skryti. Ale všichni si zaslouží naše poděkování.

Školní stravování.

Do kuchyně byla instalována myčka, která pracovnicím usnadnila práci. Společně s paní vedoucí školní jídelny se snažíme vést děti ke zdravému stravování. Potýkáme se mnoha problémy, ale věřím, že se postupně dopracujeme k vaší spokojenosti. Nejsem spokojena s fungováním automatu na ovoce. To je velmi často zkažené. Firma na připomínky reaguje pozdě nebo vůbec. Ovoce pro děti budeme muset řešit jiným způsobem.

Snažila jsem se přiblížit vám svoji práci. Každý den se opírám o kvalitní pedagogický sbor, který zajišťuje vlastní práci s dětmi, která je v učitelském povolání to nejdůležitější. O tom, že to tito učitelé nedělají vůbec špatně, svědčí výsledky různých soutěží a testování žáků. V letošním roce to byl test firmy Kalibro, kde naše děti, vlastně vaše děti, měly v matematice, českém jazyce, angličtině a přírodovědném základu lepší nadprůměrné výsledky ve srovnání s žáky ostatních základních škol. Během našeho setkání ke dni učitelů jsem všem pedagogům poděkovala za jejich velmi dobrou práci.

Věřím tedy, že přestože některé mé kroky nejsou příliš populární a způsobily vám určité omezení, pochopíte, že není mým cílem školu odříznout od života obce. Jenom je třeba nastavit určitá pravidla, která musíme všichni respektovat.

Děkuji vám za pochopení.                               Mgr. Zuzana Strejčková

                                                                               ředitelka MZŠ Velký Osek

 

Z deníku ředitelky

Vážení rodiče, dnes se budu věnovat tématu, který jsem dlouho odkládala, ale protože „jedna paní povídala a stále povídá“ pokusím se otevřeně vysvětlit důvody, proč jsem se přihlásila do konkurzu na ředitelku Masarykovy základní školy a místo přijala.

Nechci popisovat atmosféru, která ve škole panovala v posledních 4 letech. Důvody, které vedly pana ředitele k odstoupení, pro mě osobně nebyly dostatečně přesvědčivé. Jsem si vědoma toho, že pro oseckou školu vykonal hodně práce, ale zřejmě už v této práci nechtěl pokračovat. V žádném případě si nejsem vědoma toho, že bych nějakým způsobem pracovala na jeho likvidaci a chtěla ho z funkce odstranit.

O tom, že bych se přihlásila do konkurzu, jsem neuvažovala, naopak, chtěla jsem školu opustit. V té době jsem dostala nabídku na trvalý pracovní poměr na jiné škole, kde jsem několik let pracovala na částečný úvazek a práce to pro mě byla velmi zajímavá. Svůj postoj jsem postupně změnila po rozhorech s kolegy, kteří se rozhodli podpořit mou kandidaturu. Posledním impulsem pro mě bylo setkání s podivným mužem v podnapilém stavu ve škole, který se představil jako možný účastník konkurzu. Ve škole jsem pracovala jako učitelka velmi dlouho a záleželo mi na její budoucnosti. Po zvážení a po poradě s rodinou jsem se rozhodla se o místo ucházet. Jsem si vědoma obrovské odpovědnosti, která na mě leží, ale udělám vše pro to, abych splnila očekávání těch, kteří podpořili mou kandidaturu i těch, kteří rozhodli o mém jmenování.

 Přeji hezké dny.

Mgr. Zuzana Strejčková

 

Vážení rodiče,

Ráda bych vás informovala o novinkách ve škole.

1.       Po konzultaci se zřizovatelem, obecní i státní policií jsme přistoupili k instalaci kamerového systému, který slouží k monitorování vnitřních a částečně i vnějších prostor školy. Mým cílem není zakázat rodičům vstup do školy, ale monitorovat pohyb cizích osob ve škole. Pokud rodiče potřebují nebo chtějí mluvit s vyučujícími nebo vychovatelkami, nahlásí svou návštěvu a do školy mohou vstoupit. K tomuto kroku mě vedl i metodický pokyn MŠMT.

 Ministr školství pro zabezpečení škol a školských zařízení doporučuje

a) podle svých možností ve spolupráci se zřizovateli řešit technické zabezpečení vstupů do budov,

b) trvale dbát na dohled u vstupních prostor tak, aby bylo zamezeno přístupu cizím osobám,

c) zajistit technické zabezpečení v kombinaci s kontrolou osob nepedagogickými i pedagogickými pracovníky,

d) pravidelně seznamovat děti, žáky a studenty s bezpečnostními opatřeními ve věci obezřetnosti k cizím osobám, které chtějí vstoupit do budovy.

 

Vím, že je to opatření pro vás rodiče omezující. Jako ředitelka školy však nesu plnou odpovědnost za bezpečnost dětí a pracovníků školy a nedávné případy ohrožení žáků a pracovníků školy mě nezbytně vedly k tomuto kroku. Doufám tedy, že mé rozhodnutí pochopíte a budete akceptovat.

Dalším důvodem k monitorování prostoru před školou je zabránění častému vandalismu v prostoru vchodu "u Masaryka". V budoucnu bych ráda umístila kamery hlídající prostor hřiště.

                   2.  Další změna se týká pololetního vysvědčení. V tomto školním roce 2014/2015 žáci v prvním pololetí obdrží „výpis vysvědčení“.

3.      Všechna zařízení školního stravování mají povinnost od 13. prosince 2014 poskytovat strávníkovi informaci o látkách nebo produktech vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost – informace o alergenech jsou uvedeny na nástěnce u školní jídelny.

 

Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ                                

18.1. 2015

 

Bezpečnost dětí

(z deníku ředitelky)

Vážení rodiče,

 myslím, že je nutné, abych vám vysvětlila podrobněji některé své kroky. Nejenom z příkazu pana ministra Chládka, ale proto, abych zajistila ochranu a bezpečnost vašich dětí, musím zavést některá nepopulární opatření. Věřte mi, určitě nechci omezit váš kontakt se školou a s vyučujícími vašich dětí, ale je nutné zavést řád. Proto vás prosím o trpělivost a toleranci, než přijdeme na ten nejvhodnější postup.

První kroky, které činíme, je kontrola vchodů školy. Není v našich silách zabezpečit vchody tři. Proto vedeme děti k tomu, aby používaly vchod u „Masaryka“. Rodiče prosím, aby do školy vstupovali hlavním vchodem a nahlásili svou návštěvu v ředitelně popř. ve družině, pokud potřebují něco projednat s paní vychovatelkou.

K prohlídce školy nebo školní družiny můžete využít dny otevřených dveří, které se konají jedenkrát za dva měsíce od 7.30 do 16.00. Pokud vám tato doba nevyhovuje, můžete školu navštívit kdykoli po předchozí domluvě.

Po instalaci monitorovacího systému bude pro nás kontrola jednodušší a bezpečnost vašich dětí vyšší.

Ještě jednou tedy žádám o vaši trpělivost a spolupráci.

Děkuji a věřím, že mé kroky pochopíte.

 

 

Ve Velkém Oseku 25.11. 2014                                       Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ

 

 

Každý začátek je těžký

(z deníku ředitelky)

Vážení rodiče, když jsem před třemi měsíci nastoupila do funkce ředitelky Masarykovy základní školy, věděla jsem, že mám před sebou velmi obtížný úkol a budu se potýkat s mnoha problémy. V posledním čísle Osečanu jsem slíbila, že budu o své práci pravidelně informovat. Chtěla bych se s vámi tedy podělit o problémy, se kterými se potýkám.

1/ bezpečnost dětí ve škole.

Po tragické události ve Žďáru nad Sázavou jsme museli přistoupit k určitým bezpečnostním opatřením. Pro zákonné zástupce a jiné osoby je do školy možný vstup pouze hlavním vchodem a po nahlášení návštěvy v ředitelně školy. Věřím, že všichni rodiče pochopí, že je tento krok nezbytný a snažíme se ochránit všechny děti. Připravujeme instalaci bezpečnostních kamer ve škole a tím bychom ochranu a bezpečnost zajistili ještě lépe.

2/  hygiena

Na odpor některých rodičů jsem narazila po svém nařízení o omezení vstupu s kočárky do budovy školy. Kočárek je možné ponechat ve vestibulu školy, nahlásit svůj příchod ve školní družině a požádat o vydání dítěte.  Rodiče mohou použít návleky na kolečka, popř. přenosnou sedačku. Není v našich silách zajistit dostatečný úklid. Děti se v této části chodby pohybují v přezůvkách a nečistoty potom roznášejí po celé škole.

3/ stravování

Ve své koncepci jsem zdůraznila, že chci zlepšit stravování ve škole. Myslím, že není dobře, aby děti jedly ke svačině brambůrky nebo různé sladkosti.  Ve školní jídelně připravují pro děti velmi kvalitní svačiny se spoustou zeleniny. Zájem však není příliš vysoký. V současné době odebírá svačiny asi 20 dětí. Kvalita obědů se také zvýšila. Paní vedoucí školní jídelny zařazuje pravidelně do jídelníčku luštěniny, zeleninu, ryby. Problém je v tom, že děti tyto potraviny zrovna „moc nemusí“, ale já věřím, že si postupně na zdravější stravu zvyknou.

4/ úřady

Spolupráce s obecním úřadem je na velmi dobré úrovni.

Těžkosti se objevily při zahájení dvou projektů, do kterých je škola zapojena. Jedná se o projekty „Zavádění nových technologií do výuky“  a projekt „Cizí jazyky do škol“, jehož součástí je spolupráce s rodilým mluvčím. Zahájení realizace obou těchto projektů se odkládá z důvodů nevyjasnění pracovně právního postavení rodilých mluvčích a dalších problémů souvisejících s financováním projektů. Věřím, že se vše brzy vyjasní a my budeme moci využívat rodilého mluvčího i nové technologie ve výuce.

 

Děkuji vám za pochopení a trpělivost.                         Mgr. Zuzana Strejčková

Ve Velkém Oseku 9.11. 2014                                                      ředitelka MZŠ

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Naši sponzoři